වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Outlander 2014
Mitsubishi Outlander 2014

72,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2008
Toyota Prius 2008

109,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda GP 5 2013
Honda GP 5 2013

64,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,790,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2008
Toyota Prius 2008

109,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,575,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mazda 6 2016
Mazda 6 2016

12,300 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,100,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Ford Mustang 2017
Ford Mustang 2017

2,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 19,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Harrier 2017
Toyota Harrier 2017

19,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 13,500,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ Safty 2017
Suzuki Wagon R FZ Safty 2017

15,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,175,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz 2015
Toyota Vitz 2015

49,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,560,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Daihatsu Mira ES 2015
Daihatsu Mira ES 2015

900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,560,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Daihatsu Mira ES 2015
Daihatsu Mira ES 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,575,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi Q3 2015
Audi Q3 2015

7,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,850,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - BMW 520D 2016
BMW 520D 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 15,800,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mercedes-Benz CLA180 2017
Mercedes-Benz CLA180 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 11,800,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Harrier Premium 2017
Toyota Harrier Premium 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 15,000,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Premio 2010
Toyota Premio 2010

74,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,875,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Fortuner 2017
Toyota Fortuner 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 16,500,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Carina TI 1998
Toyota Carina TI 1998

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,400,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prado VX.L 2017
Toyota Prado VX.L 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 25,500,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Ford Ranger 2006
Ford Ranger 2006

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,450,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Daihatsu Mira ES 2015
Daihatsu Mira ES 2015

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,550,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius G Touring 2012
Toyota Prius G Touring 2012

95,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,875,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - BMW 5 Series GT 2014
BMW 5 Series GT 2014

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 13,500,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift 2003
Suzuki Swift 2003

115,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,150,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Land Cruiser VX 2017
Toyota Land Cruiser VX 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 41,500,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mercedes-Benz E200 2014
Mercedes-Benz E200 2014

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 15,200,000

දින 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi A3 Sedan 2015
Audi A3 Sedan 2015

7,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,250,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!