වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Leaf 2011
Nissan Leaf 2011

32,800 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2008
Toyota Prius 2008

123,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,485,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel 2017
Honda Vezel 2017

24,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,700,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi EK Custom Turbo Safe Loaded 2015
Mitsubishi EK Custom Turbo Safe Loaded 2015

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray Turbo Safe 4Way 2017
Suzuki Wagon R Stingray Turbo Safe 4Way 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,625,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Skyline 250GT 2007
Nissan Skyline 250GT 2007

60,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,000,000

දින 4
මෝටර් රථ-කොළඹ - Daihatsu Mira ES G Grade F/Loaded 2017
Daihatsu Mira ES G Grade F/Loaded 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,100,000

දින 4
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift 2009
Suzuki Swift 2009

81,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,000,000

දින 6
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz F Safety LED Pkg 2016
Toyota Vitz F Safety LED Pkg 2016

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,050,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Zotye Nomad extreme 2013
Zotye Nomad extreme 2013

36,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,100,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz Amie Safety Loaded 2018
Toyota Vitz Amie Safety Loaded 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,555,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia Custom Z Safe 2017
Suzuki Spacia Custom Z Safe 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,355,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto L Grade 2017
Suzuki Alto L Grade 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,575,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia Custom Z Safe 4WAY 2017
Suzuki Spacia Custom Z Safe 4WAY 2017

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,370,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ Safety 4WAY Loaded 2017
Suzuki Wagon R FZ Safety 4WAY Loaded 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,150,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto RS Turbo Safe 2016
Suzuki Alto RS Turbo Safe 2016

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,145,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ Safety Loaded 2017
Suzuki Wagon R FZ Safety Loaded 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,170,000

දින 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia CUSTOM XS 2TONE 2017
Suzuki Spacia CUSTOM XS 2TONE 2017

1,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,795,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio G Grade F/LOADED 2015
Toyota Axio G Grade F/LOADED 2015

38,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,195,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz JEWELA Safe Loaded 2017
Toyota Vitz JEWELA Safe Loaded 2017

7,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,675,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX Safety 4Way 2017
Suzuki Wagon R FX Safety 4Way 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,095,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX SAFETY Loaded 2017
Suzuki Wagon R FX SAFETY Loaded 2017

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,070,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift RS Hybrid 4Way 2017
Suzuki Swift RS Hybrid 4Way 2017

4,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,795,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz F Safety Loaded 2018
Toyota Vitz F Safety Loaded 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,400,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift RS TURBO 4WAY 2017
Suzuki Swift RS TURBO 4WAY 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,475,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift RS Turbo 4Way 2017
Suzuki Swift RS Turbo 4Way 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,600,000

දින 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX F/Loaded 2017
Suzuki Wagon R FX F/Loaded 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,775,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!