වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 271 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Land Rover Range Sport Autobiography 2018
Land Rover Range Sport Autobiography 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 33,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Axia 2017
Perodua Axia 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto Japan 2017
Suzuki Alto Japan 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel RS 2018
Honda Vezel RS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,300,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Grace EX-2015 2015
Honda Grace EX-2015 2015

52,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,790,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2017
Micro Panda 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,245,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto 800 LXI 2014
Suzuki Alto 800 LXI 2014

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,625,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Fit GP 5 2014
Honda Fit GP 5 2014

74,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,650,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Fit GP 1 2010
Honda Fit GP 1 2010

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,890,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Land Rover Defender 1991
Land Rover Defender 1991

56,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,400,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX 2018
Suzuki Wagon R FX 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,850,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Viva Elite 2011
Perodua Viva Elite 2011

72,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,150,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua 2013
Toyota Aqua 2013

81,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,450,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Kia Sportage 2010
Kia Sportage 2010

80,800 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,400,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan March 2010
Nissan March 2010

43,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,485,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel Z Grade low milage 2014
Honda Vezel Z Grade low milage 2014

31,500 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift RSTurbo 4 way cam 2017
Suzuki Swift RSTurbo 4 way cam 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,550,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - BMW 320d E90 2011
BMW 320d E90 2011

80,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Premio F Grade 2010
Toyota Premio F Grade 2010

105,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,400,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto Japan 2017
Suzuki Alto Japan 2017

500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,550,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Axia 2017
Perodua Axia 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto Japan 2017
Suzuki Alto Japan 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,550,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda N-Box 2016
Honda N-Box 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,375,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia Custom Z 2017
Suzuki Spacia Custom Z 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,450,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua 2014
Toyota Aqua 2014

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,700,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!