වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 239 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift - Japan 2008
Suzuki Swift - Japan 2008

100,800 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,725,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2012
Toyota Prius 2012

86,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Hilux Single Cab 2017
Toyota Hilux Single Cab 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,375,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota NZT 260 2008
Toyota NZT 260 2008

134,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,000,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Corolla 110 Riviere 2000
Toyota Corolla 110 Riviere 2000

124,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,750,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Jinbei JBC 2014
Jinbei JBC 2014

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,450,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Zen Estilo white 2011
Suzuki Zen Estilo white 2011

68,700 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,990,000

පැය 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Renault KWID 2016
Renault KWID 2016

2,452 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,250,000

පැය 9
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R 2014
Suzuki Wagon R 2014

40,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,675,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2nd Gen 2011
Toyota Prius 2nd Gen 2011

78,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,840,000

පැය 9
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Shift VXi 2010
Suzuki Shift VXi 2010

57,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,090,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Ford Ranger 2004
Ford Ranger 2004

225,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

පැය 11
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda JADE 2016
Honda JADE 2016

278 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,475,000

පැය 11
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto 2009
Suzuki Alto 2009

69,900 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,420,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki SPECIA GS CUSTOM 2017
Suzuki SPECIA GS CUSTOM 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,175,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki ALTO L JAPAN HYBRID 2017
Suzuki ALTO L JAPAN HYBRID 2017

4,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,515,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Stingray turbo 2018
Suzuki Stingray turbo 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,625,000

පැය 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Zotye NOMAD 2011
Zotye NOMAD 2011

73,899 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,825,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki HUSTLER F STYLE 2017
Suzuki HUSTLER F STYLE 2017

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai accent 2006
Hyundai accent 2006

165,285 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,650,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki specia X 2017
Suzuki specia X 2017

3,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,925,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto Car 2015
Suzuki Alto Car 2015

7,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,350,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz (SCP-10) 2000
Toyota Vitz (SCP-10) 2000

127,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,095,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX Sfty 2017
Suzuki Wagon R FX Sfty 2017

2,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,990,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Corolla KE 73G 1985
Toyota Corolla KE 73G 1985

305,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 790,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Corolla 110(111) 1996
Toyota Corolla 110(111) 1996

220,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,595,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Hustler Wagon R 2016
Suzuki Hustler Wagon R 2016

11,500 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,675,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!