වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 343 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Elantra Auto 2009
Hyundai Elantra Auto 2009

100,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,590,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R 2018
Suzuki Wagon R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota TERSEL 1987
Toyota TERSEL 1987

198,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 640,000

විනාඩි 4
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan PULSER- CJ1 1996
Nissan PULSER- CJ1 1996

104,398 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,580,000

විනාඩි 11
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Cami 2001
Toyota Cami 2001

132,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,675,000

විනාඩි 12
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota ALLION-260 2008
Toyota ALLION-260 2008

69,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,575,000

විනාඩි 25
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan BLUEBIRD 1990
Nissan BLUEBIRD 1990

145,006 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,260,000

විනාඩි 31
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto 2010
Suzuki Alto 2010

18,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,590,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2nd Gen 2011
Toyota Prius 2nd Gen 2011

89,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,050,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Allion 260 2010
Toyota Allion 260 2010

81,050 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,950,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Lancer ex 2008
Mitsubishi Lancer ex 2008

96,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,500,000

පැය 5
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray 2018
Suzuki Wagon R Stingray 2018

0 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,525,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda VEZEL 2017
Honda VEZEL 2017

17 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,400,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Tata Telcoline FO 2000
Tata Telcoline FO 2000

139,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,085,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Lifan 1.5.$$$ 2009
Micro Lifan 1.5.$$$ 2009

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,375,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Matrix Auto 1.5 2002
Hyundai Matrix Auto 1.5 2002

88,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,675,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Eantra FO 1.5 2000
Hyundai Eantra FO 1.5 2000

139,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,525,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Kia Rio 1.5 $$$..!! 2003
Kia Rio 1.5 $$$..!! 2003

139,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,495,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Accent 1.5 Fo 2002
Hyundai Accent 1.5 Fo 2002

139,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,575,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Civic EK3 1.5 2000
Honda Civic EK3 1.5 2000

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,975,000

පැය 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Match AK12 2003
Nissan Match AK12 2003

150,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,975,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Civic FD1 2006
Honda Civic FD1 2006

115,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,750,000

පැය 10
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota carina at 150 1989
Toyota carina at 150 1989

119,230 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 795,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio WXB 2017
Toyota Axio WXB 2017

0 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,350,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Viva Elight 2011
Perodua Viva Elight 2011

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,245,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Allion 2007
Toyota Allion 2007

123,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,350,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota camry 2008
Toyota camry 2008

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,650,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!