වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 2,879 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Mug Printing Machine
Mug Printing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Mug Print with Gift Box
Mug Print with Gift Box

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 163

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Mug Machine Single Press
Mug Machine Single Press

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 7,250

විනාඩි 6
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T shirt Printing
T shirt Printing

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 400

විනාඩි 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hard Lamination Machine
Hard Lamination Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500

විනාඩි 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Id Card Machine Direct
Id Card Machine Direct

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 66,000

විනාඩි 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - ID Card Printing Machine
ID Card Printing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 66,000

විනාඩි 9
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Mug Printing New
Mug Printing New

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 135

විනාඩි 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - MC4 Connector ORIGINAL
MC4 Connector ORIGINAL

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 435

විනාඩි 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Palm Sander 260W
PRESCOTT Palm Sander 260W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,750

විනාඩි 34
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Educational Website Design
Educational Website Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

විනාඩි 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Solid MIG wire 1.0 mm , 15 kg
Solid MIG wire 1.0 mm , 15 kg

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,400

විනාඩි 39
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - MC4 connectors
MC4 connectors

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 275

විනාඩි 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - RETOP TIG ARC Welder Welding Plant 200A
RETOP TIG ARC Welder Welding Plant 200A

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 42,500

විනාඩි 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless steel double table
Stainless steel double table

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

විනාඩි 46
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Black Angle Grinder 750W 100mm
PRESCOTT Black Angle Grinder 750W 100mm

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,900

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless steel koththu cooker
Stainless steel koththu cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - CROWN Blower 550W
CROWN Blower 550W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,100

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - MOTOR CONTROLER
MOTOR CONTROLER

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Electric and Gas Rice Steamer
Electric and Gas Rice Steamer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 137,425

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - SPORTS JERSEY WITH LOGO
SPORTS JERSEY WITH LOGO

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 480

පැය 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Solid MIG wire 0.8mm , 15kg
Solid MIG wire 0.8mm , 15kg

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,800

පැය 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Soil ( Pas )
Soil ( Pas )

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,500

පැය 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 20 KW Solar Net Plus
20 KW Solar Net Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,900,000

පැය 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10 KW Solar Net Metering
10 KW Solar Net Metering

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,600,000

පැය 2
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Web Design Company
Professional Web Design Company

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 KW solar Net Accounting
3 KW solar Net Accounting

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 560,000

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!