දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

Pharmacy Licence for Rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 21,000

දින 7
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Root Permit A/C -400/1 Kalutara-Colombo
Root Permit A/C -400/1 Kalutara-Colombo

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,800,000

දින 10
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්
ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 700,000

දින 19
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,900,000

දින 27
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Selling of vehicle permit
Selling of vehicle permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,100,000

දින 42
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy license for rent
Pharmacy license for rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 14,000

දින 43
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permits
Vehicle Permits

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,900,000

දින 45
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - 176 Bus permit Karagampitiya
176 Bus permit Karagampitiya

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 850,000

දින 46
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Duty free car permit
Duty free car permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 11,500,000

දින 46
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License
Pharmacy License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 48
Vehicle permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,000,000

දින 53
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle import Car permit
Vehicle import Car permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,900,000

දින 53
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bus Rute Permit
Bus Rute Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 175,000

දින 55
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bathroom Slippers Business
Bathroom Slippers Business

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,800,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!