දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Security licence for rent
Security licence for rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 50,000

දින 9
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bar Permit for Sale ( ර.බී.11)
Bar Permit for Sale ( ර.බී.11)

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,000,000

දින 10
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License For rent
Pharmacy License For rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 13
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 20
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy Licence
Pharmacy Licence

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 23
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - 3.6 M doctor's Permit
3.6 M doctor's Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 23
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Import Permit
Vehicle Import Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,500,000

දින 23
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Car Permits Available
Car Permits Available

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,460,000

දින 27
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permits Available
Vehicle Permits Available

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,500,000

දින 31
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy Licence for Rent
Pharmacy Licence for Rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 25,000

දින 33
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License
Pharmacy License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 33
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bus Route Permit
Bus Route Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 600,000

දින 42
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Nittambuwa Moratuwa ROUTE PERMIT
Nittambuwa Moratuwa ROUTE PERMIT

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,900,000

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!