දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

CAR PERMIT | VEHICLE

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,490,000

දින 2
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Restaurant License
Restaurant License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 35,000,000

දින 6
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy license
Pharmacy license

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 8
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,800,000

දින 13
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Valuable Vehicle Permit Available
Valuable Vehicle Permit Available

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,200,000

දින 20
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්
ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 700,000

දින 22
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Car permit ...
Car permit ...

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,450,000

දින 27
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Car Permit
Car Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,450,000

දින 29
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Route Permit 170
Route Permit 170

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,000,000

දින 45
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy licence
Pharmacy licence

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 16,000

දින 47
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,100,000

දින 57
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!