දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Beautilac Brilliant White paint
Beautilac Brilliant White paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 520

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Beautilac Brilliant White paint
Beautilac Brilliant White paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 520

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Ingco Cordless Drill 12 V
Ingco Cordless Drill 12 V

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,800

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Grinder 800 w
Grinder 800 w

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,100

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 85 Kw Denyo Generator
85 Kw Denyo Generator

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,550,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Submersible aerator pump
Submersible aerator pump

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 5
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotion T Shirts
Promotion T Shirts

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 650

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 150KVA NIPPON SHARYO GENERATOR FOR SALE
150KVA NIPPON SHARYO GENERATOR FOR SALE

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,875,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Over lock machine-
Over lock machine-

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - SCM Molding machine
SCM Molding machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Handunkuru Machine
Handunkuru Machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Denyo 150 kva generator
Denyo 150 kva generator

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,000,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hydraulic Press brake and Shearing.
Hydraulic Press brake and Shearing.

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Siruba overclock
Siruba overclock

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - TOTAL STATION (TS)
TOTAL STATION (TS)

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 22
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - ERP Software
ERP Software

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 55,000

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Roofing tiles Rata ulu
Roofing tiles Rata ulu

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3

දින 25
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web design & development
Web design & development

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 7,500

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Block and Paving Making Machine
Block and Paving Making Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Nippon Sharyo Generator
Nippon Sharyo Generator

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,300,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Restaurant Items
Restaurant Items

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 270,000

දින 40
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Quality Offset Printing
Quality Offset Printing

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 10,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - HITACHI wood machine japan
HITACHI wood machine japan

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 42
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Shorts For Events
Shorts For Events

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 350

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Shirt Bag machine
Shirt Bag machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!