දැන්විම් 161 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Packing Machine Liquid Fully Automatic
Packing Machine Liquid Fully Automatic

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3D Vacuum mug crystal machine
3D Vacuum mug crystal machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Billing and POS software systems
Billing and POS software systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

පැය 6
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Business webdesign | website Development
Business webdesign | website Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Web Android apps development
POS Web Android apps development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Android Web custom development
POS Android Web custom development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 120 Breaker
120 Breaker

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Company Website Developmet
Company Website Developmet

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 100 KVA Genaretor
100 KVA Genaretor

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 700,000

දින 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Systems Custom Development
POS Systems Custom Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

දින 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - E commerce Website Development
E commerce Website Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 45,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10 KW GENERATOR
10 KW GENERATOR

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 450,000

දින 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Responsive Web Designing
Responsive Web Designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional web designing services
Professional web designing services

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Android Web apps development
POS Android Web apps development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website Development Solutions
Website Development Solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Why do you need a website
Why do you need a website

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 4
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - AB Crystal Glue
AB Crystal Glue

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 25,000

දින 4
Car Permit Wanted

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - ISO certified website designing company
ISO certified website designing company

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 5
POS Inventory Systems Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

දින 5
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-කොළඹ - Ceragem Master V3
Ceragem Master V3

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 425,000

දින 5
POS Android Web development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 6
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Systems development
POS Systems development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine
3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 7
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Web and Android applications
POS Web and Android applications

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 8
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Billing Systems Development
POS Billing Systems Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!