වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Skim Coat
Skim Coat

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Beautilac Paints
Beautilac Paints

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 250

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Beautilac Brilliant White paint
Beautilac Brilliant White paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 520

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Adhesive - White
Tile Adhesive - White

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks/ Gadol / ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්
Bricks/ Gadol / ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks ( Gadol )
Bricks ( Gadol )

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,700

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Skim Coat
Skim Coat

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,250

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Adhesive - Grey
Tile Adhesive - Grey

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile OnTile Adhesive
Tile OnTile Adhesive

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,250

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cardinal Floor Polish
Cardinal Floor Polish

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Soil in Colombo
Soil in Colombo

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,000

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Nippolac Ultra Brilliant White
Nippolac Ultra Brilliant White

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - MULTILAC PLATINUM SHIMMER
MULTILAC PLATINUM SHIMMER

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,610

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Woodguard
Dulux Woodguard

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,350

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Pentalite
Dulux Pentalite

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - JAT PAINT
JAT PAINT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,000

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux weathershield
Dulux weathershield

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,225

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Best Quality Ceramic Tiles
Best Quality Ceramic Tiles

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Pine Wood Timbers (සිවිලිම සදහා)
Pine Wood Timbers (සිවිලිම සදහා)

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 40

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Teak colour single side melamine 12mm
Teak colour single side melamine 12mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,800

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Gypsum board 8×4×9mm
Gypsum board 8×4×9mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,550

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - LUNUMIDELLA FOR PANEL ලූනූමිදැල්ල
LUNUMIDELLA FOR PANEL ලූනූමිදැල්ල

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 90

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks
Bricks

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paints
Water Proofing Paints

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,090

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!