වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Roof Profile Sheets
Roof Profile Sheets

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 140

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Floor Paint
Floor Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 440

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 630

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,700

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Sinhala ulu (tile )
Sinhala ulu (tile )

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Acrylic Wall Filler
Acrylic Wall Filler

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 270

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Beautilac Brilliant White paint
Beautilac Brilliant White paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 520

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Skim Coat
Skim Coat

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cardinal Floor Polish
Cardinal Floor Polish

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - කපරාරු වැලි සහ ගොරෝසු
කපරාරු වැලි සහ ගොරෝසු

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 44,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks (ගඩොල්)
Bricks (ගඩොල්)

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 21

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Sea Sand (washing Sands)
Sea Sand (washing Sands)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Concrete cover blocks
Concrete cover blocks

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Nippolac Ultra Brilliant White
Nippolac Ultra Brilliant White

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - MULTILAC PLATINUM SHIMMER
MULTILAC PLATINUM SHIMMER

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,610

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Enamel Paint
Dulux Enamel Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,049

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Woodguard
Dulux Woodguard

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,350

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Pentalite
Dulux Pentalite

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux paint
Dulux paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - JAT PAINT
JAT PAINT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux weathershield
Dulux weathershield

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,225

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Red soil / rathu pas
Red soil / rathu pas

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Pine Wood Timbers (සිවිලිම සදහා)
Pine Wood Timbers (සිවිලිම සදහා)

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 105

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Skim Coat
Skim Coat

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile OnTile Adhesive
Tile OnTile Adhesive

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,250

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Adhesive - Grey
Tile Adhesive - Grey

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Adhesive - White
Tile Adhesive - White

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!