දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

VEHICLE PERMITS WANTED

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website design + SEO Marketing
Website design + SEO Marketing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website design + SEO Marketing
Website design + SEO Marketing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,000

VEHICLE PERMITS WANTED

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cappuchino / Espresso machine
Cappuchino / Espresso machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Dumb waiter / Food service lift
Dumb waiter / Food service lift

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 320,000

දින 7
Vehicle Permits Required

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Steel Measuring Tape (50m)
Steel Measuring Tape (50m)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,750

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hand Riveter
Hand Riveter

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,350

දින 10
Vehicle Permits Wanted

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 14
Vehicle Permits Required

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Espresso machine wth cafe coffee set up
Espresso machine wth cafe coffee set up

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Jat: Sayerlack: Wood Stain
Jat: Sayerlack: Wood Stain

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 960

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Gestetner machine
Gestetner machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 350W Mono Percium Solar Panel - JA
350W Mono Percium Solar Panel - JA

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 27,000

දින 33
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Brochure holders
Brochure holders

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,500

දින 36
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Original and Compatible Toner Supplier
Original and Compatible Toner Supplier

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 750

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Universal laser engraving machine
Universal laser engraving machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,500,000

දින 39
Permits Wanted

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Printing machinery With equipment's
Printing machinery With equipment's

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!