දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continues Band Sealer No-01
Continues Band Sealer No-01

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Indian Heavy Duty Hand Sealer
Indian Heavy Duty Hand Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,900

පැය 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Constant Heat Sealer-Heavy
Constant Heat Sealer-Heavy

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 33,000

පැය 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Automatic Weighing Machine
Automatic Weighing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

පැය 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continous Band Sealer
Continous Band Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Packaging Machine
Packaging Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless Steel Band Sealer
Stainless Steel Band Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Industrial Type Vacuum Sealer
Industrial Type Vacuum Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web site Design and Development
Web site Design and Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Dynamic WebSite Design and Development
Dynamic WebSite Design and Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Educational Website Design
Educational Website Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 5
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Mug Printing Service
Mug Printing Service

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 290

දින 10
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Customized Static Web site Design
Customized Static Web site Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Telwin Mastermig 270/2 - Italy
Telwin Mastermig 270/2 - Italy

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 17
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Online Software Systems
Online Software Systems

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Petrol Generator
Petrol Generator

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 35,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Chicken Rotator
Chicken Rotator

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Nippon Sharu Generator
Nippon Sharu Generator

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,000,000

දින 28
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Software Solutions
Software Solutions

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Hardware stock
Hardware stock

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,000,000

දින 30
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 20W vinsolar panel
20W vinsolar panel

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 58,000

දින 36
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Responsive and Unique Website Solutions
Responsive and Unique Website Solutions

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - SemiAuto Date Printing Machine
SemiAuto Date Printing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 42,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Manual Cording Machine
Manual Cording Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,000

දින 43
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Email Services
Email Services

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 350

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!