දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design
Web Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Generator 125kva
Generator 125kva

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,250,000

පැය 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website Design and web site development
Website Design and web site development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website Design
Website Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design
Web Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Timber
Timber

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 275

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cold Room
Cold Room

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - දංකොටුවෙන් ගඩොල් ප්‍රවාහනය
දංකොටුවෙන් ගඩොල් ප්‍රවාහනය

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Induction Sealer Machine
Induction Sealer Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hand Operate Cup / Foil Sealer Machine
Hand Operate Cup / Foil Sealer Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Automatic Date Cording Machibe
Automatic Date Cording Machibe

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Semi Auto Cup / Foil Sealer Machine
Semi Auto Cup / Foil Sealer Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Semi Auto date Cording Machine
Semi Auto date Cording Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Industrial type Indian Hand sealer
Industrial type Indian Hand sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,800

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Foot Operate Polythene Sealer
Foot Operate Polythene Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,200

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hand Operate Polythene Sealer
Hand Operate Polythene Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Filling & Weighing Scale Machine
Filling & Weighing Scale Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless steel Continuous Band sealer-No 01
Stainless steel Continuous Band sealer-No 01

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Date & Price Printing Cording Machine
Date & Price Printing Cording Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,500

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vacuum Packaging Machine - Heavy
Vacuum Packaging Machine - Heavy

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Shrink Wrapping & Packaging Tunnel
Shrink Wrapping & Packaging Tunnel

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 148,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Industrial Type Continuous Band Sealer-15 Kg
Industrial Type Continuous Band Sealer-15 Kg

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Space Label Continuous Band Sealer
Space Label Continuous Band Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continuous Band Sealer-No 01 Quality
Continuous Band Sealer-No 01 Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 52,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continuous Band Sealer (Polythene Sealer)
Continuous Band Sealer (Polythene Sealer)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - All of timber
All of timber

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 370

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!