වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Smart Inverter 502 Fridge
Lg Smart Inverter 502 Fridge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 165,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Inverter 8.5kg
Washing Machine Inverter 8.5kg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tornado Bottle
Tornado Bottle

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Inverter 8kg Lg
Washing Machine Inverter 8kg Lg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave oven
Microwave oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave oven
Microwave oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans fridge
Abans fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Island Freezer (with Plugin Type Refrigeration Machinery)
Island Freezer (with Plugin Type Refrigeration Machinery)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 115,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used Candy Washing Machine
Used Candy Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Cooler - Refrigerator
Cooler - Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Fridge
Lg Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Five Star Blender - 999
Five Star Blender - 999

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,960

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Inverter 7kg Lg
Washing Machine Inverter 7kg Lg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Portable and Rechargeable Battery Juice Blender
Portable and Rechargeable Battery Juice Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,555

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Oven - 42L Chicken Grill & Pizza
Electric Oven - 42L Chicken Grill & Pizza

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tobi Travel Steamer Iron
Tobi Travel Steamer Iron

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,990

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MOSQUITO RACKET I 12447
MOSQUITO RACKET I 12447

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 950

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sanyo Washing Machine 6.2kg
Sanyo Washing Machine 6.2kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Mug Warmer I 12347
Electric Mug Warmer I 12347

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 750

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC LUNCH BOX I 12340
ELECTRIC LUNCH BOX I 12340

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,350

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Smart Inverter 502 Fridge
Lg Smart Inverter 502 Fridge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 165,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Retro Lamp I 11264
Retro Lamp I 11264

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 490

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lumina 9 L Toaster Oven
Lumina 9 L Toaster Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,250

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Super Cool Refrigerator
Super Cool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Auto Ignite Electric Hot Plate 3 Burner
Auto Ignite Electric Hot Plate 3 Burner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,490

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!