දැන්විම් 1,042 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus Matte ▪️Black (New)
Apple iPhone 7 Plus Matte ▪️Black (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 98,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A6+ 64GB (New)
Samsung Galaxy A6+ 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 48,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 173,000

විනාඩි 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Google Pixel 2 64GB (New)
Google Pixel 2 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 79,000

විනාඩි 21
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6 64GB (New)
Nokia 6 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,900

විනාඩි 25
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J1 NXT PRIME (New)
Samsung Galaxy J1 NXT PRIME (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,890

විනාඩි 47
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

පැය 1 යි
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 btu Sisil Air Conditioner
12000 btu Sisil Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 57,000

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 PRIME 2018 (New)
Samsung Galaxy J2 PRIME 2018 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,490

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HUAWEI T1 TAB 7"
HUAWEI T1 TAB 7"

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,990

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 ... (New)
Samsung Galaxy Note 8 ... (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 128,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y3 2017 (New)
Huawei Y3 2017 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,200

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 3 1.. (New)
Nokia 3 1.. (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 21,490

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 2017 (New)
Huawei Y5 2017 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,750

පැය 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Gree Air conditioner
Gree Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo A37 .. (New)
Oppo A37 .. (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 19,490

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo A71 .. (New)
Oppo A71 .. (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Nokia 6.1 ... (New)
Nokia 6.1 ... (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,390

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Vivo V9 .... (New)
Vivo V9 .... (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 44,790

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6 ... (New)
Samsung Galaxy J6 ... (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 31,290

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 ... (New)
Samsung Galaxy J7 ... (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,390

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus 6 ... (New)
OnePlus 6 ... (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 90,900

පැය 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch Series 3 Nike+
Apple Watch Series 3 Nike+

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 63,990

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 2i ... (New)
Huawei Nova 2i ... (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,990

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 PRIME 2 (New)
Samsung Galaxy J7 PRIME 2 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,490

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPAD PRO 10.5/12.9
IPAD PRO 10.5/12.9

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 133,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F7 .. (New)
Oppo F7 .. (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 44,990

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!