වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 493 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - TWO WEEKS OLD COUNTRY CHICKS
TWO WEEKS OLD COUNTRY CHICKS

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - බ්‍රොයිලර් කුකුළන්
බ්‍රොයිලර් කුකුළන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 285

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Eluwan
Eluwan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Country Chicken (gam Kukula)
Country Chicken (gam Kukula)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - பசு மாடுகள்
பசு மாடுகள்

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - ගිනි කුකුළන්
ගිනි කුකුළන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Milking buffalo
Milking buffalo

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Pora kukulek
Pora kukulek

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - බ්‍රොයිලර් කුකුළන්
බ්‍රොයිලර් කුකුළන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 285

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milking Cow
Milking Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Sanan goat
Sanan goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Turkey
Turkey

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කුකුලු ජෝඩුව
කුකුලු ජෝඩුව

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Azahruddin Goat Farm
Azahruddin Goat Farm

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Asel for sale
Asel for sale

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari aluwan
Jamunapari aluwan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - Duck chicks
Duck chicks

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 225

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Japanese Bantams
Japanese Bantams

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Aseel chick
Aseel chick

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 9,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Cocks & Hens
Cocks & Hens

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - MILK COW FOR SALE
MILK COW FOR SALE

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quails
Quails

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Original jamunapari goads
Original jamunapari goads

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Japanese bentam
Japanese bentam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Farm hen
Farm hen

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Male goat
Male goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,900

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!