වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 653 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - කඵකුම් සතුන්
කඵකුම් සතුන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jersey cow
Jersey cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

පැය 1 යි
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - OEG pair
OEG pair

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Pasu madum Kanrum
Pasu madum Kanrum

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks for sale
Country Chicks for sale

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 275

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පොලොන්නරුව - gamkukul petaun vikinimata
gamkukul petaun vikinimata

පොලොන්නරුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Sanan goat
Sanan goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Male goat
Male goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - අයිරිෂ් වර්ගයේ පට්ටි ගවයා
අයිරිෂ් වර්ගයේ පට්ටි ගවයා

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 325,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam kukul patawu
Gam kukul patawu

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Trukey Male
Trukey Male

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari female goat
Jamunapari female goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 240,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කිරි හරකුන්
කිරි හරකුන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 170,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ත්‍රිකුණාමලය - Milk cows
Milk cows

ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අම්පාර - Nattu Koli
Nattu Koli

අම්පාර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,600

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gold Aseel Hens
Gold Aseel Hens

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,700

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Turkeys
Turkeys

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஜமுனாபாரி மறி ஆடு
ஜமுனாபாரி மறி ஆடு

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Bantam kukulan
Bantam kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - මහ වැස්සි හා පැටවා
මහ වැස්සි හා පැටවා

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 145,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Kiri gawayaku saha petawa
Kiri gawayaku saha petawa

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - 3 Milking cows
3 Milking cows

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - செவி ஆடு
செவி ஆடு

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - සතුන් ත්න්දෙනෙක් බ්කිනිම සදහ පමනි
සතුන් ත්න්දෙනෙක් බ්කිනිම සදහ පමනි

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 278,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!