වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 423 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quails (kaada)
Quails (kaada)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45

විනාඩි 23
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Milk Cows
Milk Cows

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 690,000

විනාඩි 34
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Quails
Quails

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි ගවයින් I Milking Cow
කිරි ගවයින් I Milking Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 750,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මොණරාගල - Jersey cow
Jersey cow

මොණරාගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - மறி ஆடும் கிடாய் குட்டியும்
மறி ஆடும் கிடாய் குட்டியும்

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 27,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Rabbits
Rabbits

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Terkey Chik
Terkey Chik

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Terkey Chik
Terkey Chik

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,100

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam pair with Chicks
Bantam pair with Chicks

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Chicken
Chicken

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ත්‍රිකුණාමලය - Japanies bantam chick
Japanies bantam chick

ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam rooster and hen
Bantam rooster and hen

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අම්පාර - Country Chicks
Country Chicks

අම්පාර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Country chicks
Country chicks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Farm Goat
Farm Goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Farm Hen
Farm Hen

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர்க்கோழிகள்
ஊர்க்கோழிகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 580

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam Kukulan
Gam Kukulan

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Pataun
Gam Kukul Pataun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - GAM kukulan
GAM kukulan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කිලිනොච්චිය - Broiler Chicken
Broiler Chicken

කිලිනොච්චිය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 310

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கல்பேட் கோழி
கல்பேட் கோழி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Country chicks
Country chicks

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!