වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 555 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - COUNTRY CHICK
COUNTRY CHICK

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Ayrshire bull
Ayrshire bull

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Sanan Goat. male
Sanan Goat. male

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 48,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pure Breed White OEG Bantam
Pure Breed White OEG Bantam

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Healthy hen
Healthy hen

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - jersey sahiwal cow
jersey sahiwal cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Yamuna pari original
Yamuna pari original

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Original saahana..male goat
Original saahana..male goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Ayrshire bull
Ayrshire bull

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Male Goat
Male Goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 48,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Kada quail farm
Kada quail farm

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Jamunapari Male Goat
Jamunapari Male Goat

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - kukullu
kukullu

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - Millk cow
Millk cow

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - புறொயிலர் கோழிகள்
புறொயிலர் கோழிகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 320

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jamunabari
Jamunabari

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Two weeks old country chicks
Two weeks old country chicks

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 260,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-හම්බන්තොට - Jamunapari goats
Jamunapari goats

හම්බන්තොට, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - Kiri gawayan
Kiri gawayan

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ත්‍රිකුණාමලය - Turkey bird
Turkey bird

ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 799

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - Kukul petau
Kukul petau

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - ගම් කුකුල් පැටවු
ගම් කුකුල් පැටවු

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam kukula
Bantam kukula

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Bantam
Bantam

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - වටු කුරුල්ලන් (quails)
වටු කුරුල්ලන් (quails)

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Boyer goat
Boyer goat

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!