වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 358 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gam Kukullu | ගම් කුකුලන්
Gam Kukullu | ගම් කුකුලන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gam Kukul Petaw
Gam Kukul Petaw

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Quail Chick
Quail Chick

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Giriraj Country Chicks
Giriraj Country Chicks

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 19,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - Milk Cow
Milk Cow

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam Kikiliyo (female C Chicks)
Gam Kikiliyo (female C Chicks)

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Hen and rooster
Hen and rooster

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ගම් කිකිලියන් සහ කුකුලන්
ගම් කිකිලියන් සහ කුකුලන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Country Chicks and Broiler
Country Chicks and Broiler

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ත්‍රිකුණාමලය - Bantam
Bantam

ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,600

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country hens
Country hens

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam
Bantam

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - ගම් කුකුලන්
ගම් කුකුලන්

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Quils
Quils

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 275

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - silki pantam and original
silki pantam and original

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - jamunapari
jamunapari

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Saanan Goats
Saanan Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Haryana Cow
Haryana Cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 225,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Female goat
Female goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 37,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Sanal Goat
Sanal Goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Female Goat
Female Goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapary goat
Jamunapary goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Bantam chicken
Bantam chicken

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Female goat
Female goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Female goat
Female goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!