වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - OEG pair
OEG pair

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapari
Jamunapari

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Country Chicks
Country Chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - gam kukulan
gam kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Country Chicks
Country Chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Cow.....
Cow.....

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Goats
Goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Goats
Goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Bantam chicks
Bantam chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Saanen goat
Saanen goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Country chicks
Country chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Saanen goats
Saanen goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 23,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapari
Jamunapari

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 39,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Original Jamunapari Goats
Original Jamunapari Goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - වටුවන්
වටුවන්

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Biththara damana kikili saha kukula
Biththara damana kikili saha kukula

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapari pregnant female goats
Jamunapari pregnant female goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jersey cow
Jersey cow

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Goats
Goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - වටුවන් (quial)
වටුවන් (quial)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Kalukum (කලුකුන්)
Kalukum (කලුකුන්)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamnapari goat
Jamnapari goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kukul patau
Gam kukul patau

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 220

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Silky bantam
Silky bantam

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!