දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Ducks
Ducks

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Goat Jamuna Pari
Goat Jamuna Pari

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - goat female
goat female

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 12,500

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Alpine Male and female goats Sale
Alpine Male and female goats Sale

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 750,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Turkey Birds
Turkey Birds

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - එලුවන්
එලුවන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam Kukul Patau
Gam Kukul Patau

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Milking cows and heifers
Milking cows and heifers

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Giri Raja chicks
Giri Raja chicks

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 380

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - HEALTHY BOAR AND SAANEN GOATS ..
HEALTHY BOAR AND SAANEN GOATS ..

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam Kukulan
Gam Kukulan

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Goat (Jamunapari goat)
Goat (Jamunapari goat)

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 32
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari male goat
Jamunapari male goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam Kukulan | ගම් කුකුලන්
Gam Kukulan | ගම් කුකුලන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,300

දින 52
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!