වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Kukul Patau
Kukul Patau

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,300

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk Cow
Milk Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Yamunapar Goat
Yamunapar Goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි ගවයින් I Milking Cow
කිරි ගවයින් I Milking Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 750,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Rabbits
Rabbits

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Farm Goat
Farm Goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - GAM kukulan
GAM kukulan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි ගවයන්
කිරි ගවයන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - හරියාන සතුන්
හරියාන සතුන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගමි පැටවුන් වටුවන්
ගමි පැටවුන් වටුවන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Kukul
Kukul

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - JAMUNAPHARI STUD
JAMUNAPHARI STUD

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 143,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Silky bantan
Silky bantan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gam Kukulan
Gam Kukulan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගම් කුකුල් පැටවුන්
ගම් කුකුල් පැටවුන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gamu Kukulu Petawun
Gamu Kukulu Petawun

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ජමුනාපාරි ජෝඩුව සහ දෙමුහුන් එලිච්චියන්
ජමුනාපාරි ජෝඩුව සහ දෙමුහුන් එලිච්චියන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Country Chicks
Country Chicks

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Bee .
Bee .

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කින්නියා වර්ගයේ ගවයෙකු විකිණීමට
කින්නියා වර්ගයේ ගවයෙකු විකිණීමට

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 220,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gamu Kukulu
Gamu Kukulu

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Bithtara kukullu
Bithtara kukullu

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk Cow
Milk Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gam Kukulan | ගම් කුකුලන්
Gam Kukulan | ගම් කුකුලන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Sanaan Goats
Sanaan Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 12,500

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!