වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 260,000

පැය 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Eladena samaga nembi
Eladena samaga nembi

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Cows....
Cows....

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Country Chiken
Country Chiken

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 450,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Cow......
Cow......

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 420,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jasi sathun
Jasi sathun

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 235,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Cow..
Cow..

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 195,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jercy Cow
Jercy Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 72,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි වැස්සි
කිරි වැස්සි

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gm kukulan watuwan.
Gm kukulan watuwan.

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gab gath kiri denun
Gab gath kiri denun

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Kiri wessiyak
Kiri wessiyak

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Yamunapar goat
Yamunapar goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk Cow
Milk Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Kiri gawain
Kiri gawain

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 450,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි දොවන එළදෙනක්
කිරි දොවන එළදෙනක්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Biththara damana sathun
Biththara damana sathun

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 780

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ජර්සි Cow
ජර්සි Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගැබ්බර කිරි එළදෙනක්
ගැබ්බර කිරි එළදෙනක්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - හංස පාත්තයින්
හංස පාත්තයින්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,750

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gavayek
Gavayek

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 53,000

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Cow...
Cow...

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Sanan goat (eluwan)
Sanan goat (eluwan)

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!