දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Two Cows
Two Cows

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

පැය 5
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Saanen goat
Saanen goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Gam kukulu
Gam kukulu

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goose
Goose

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 13,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamnapari goat
Jamnapari goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - මී ගවයන්
මී ගවයන්

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 450,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - demu goat
demu goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Ela wasseku
Ela wasseku

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Saanen goat
Saanen goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - එළුවන් (saanen)
එළුවන් (saanen)

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Milk 3 cow
Milk 3 cow

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - එළුවන්
එළුවන්

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Kalukum
Kalukum

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Muscovey ducks
Muscovey ducks

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 29,000

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamnapari goat
Jamnapari goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goat..
Goat..

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 28,000

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jersey Cows
Jersey Cows

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 36
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Saanen Goat
Saanen Goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 36
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Kalukum
Kalukum

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,500

දින 48
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Cow.......
Cow.......

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 52
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Katu Aluwa
Katu Aluwa

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,000

දින 54
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamunapali goat
Jamunapali goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 58
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - සානන් වර්ග⁣⁣⁣යේ එලු දෙනුන් සහ පැටවුන්
දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!