දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - මී ගවයන්.
මී ගවයන්.

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Viatnam shamo kukula
Viatnam shamo kukula

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamnapari goat
Jamnapari goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Female Goats
Female Goats

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jersey cow
Jersey cow

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 165,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goat ...........
Goat ...........

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 43,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Best goat
Best goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goat...
Goat...

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 87,000

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 32
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamunapari original
Jamunapari original

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Farm animal
Farm animal

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goose
Goose

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 45
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Gam kukulan
Gam kukulan

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 950

දින 45
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goat..
Goat..

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 49
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goat...
Goat...

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Mee denek
Mee denek

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 54
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Mee gawayan
Mee gawayan

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!