දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Country Chiken
Country Chiken

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goats
Goats

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 19,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Shamo
Shamo

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Viatnam shamo
Viatnam shamo

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Shanan Goats
Shanan Goats

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Pora Kukula
Pora Kukula

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,000

දින 26
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Male goats
Male goats

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Gumkikile pataw
Gumkikile pataw

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Gam kukul pataw
Gam kukul pataw

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Biuro uro pataw
Biuro uro pataw

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 12,000

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Male cow
Male cow

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700,000

දින 37
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Farm Animals
Farm Animals

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550,000

දින 39
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Male goat
Male goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 42
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Male Cow
Male Cow

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 43
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Cow...
Cow...

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 210,000

දින 45
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Cow...
Cow...

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 47
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Good healthy quails (වටු පැටවුන්)
Good healthy quails (වටු පැටවුන්)

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45

දින 47
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - මී ගවයින්
මී ගවයින්

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300,000

දින 48
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Two Cows
Two Cows

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!