දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Chicken
Chicken

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

පැය 5
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Farm Hen
Farm Hen

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Chicks ..
Chicks ..

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 310

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - වටුවන් Quail
වටුවන් Quail

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Discus Fish
Discus Fish

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 12,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Viatnam shamo
Viatnam shamo

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Goats for sale
Goats for sale

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Jamunapire Goat
Jamunapire Goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 32
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Gini Kukullu
Gini Kukullu

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Eluwo | Goats
Eluwo | Goats

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 41
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Roosters
Roosters

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 43
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Farm Hen
Farm Hen

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 46
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Sanan Goats
Sanan Goats

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Milking buffalo
Milking buffalo

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 52
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Sanan goat
Sanan goat

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,500

දින 52
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Cocks & Hens
Cocks & Hens

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!