දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - කුකුලන්
කුකුලන්

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam
Bantam

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - OG bantam කිකිලියෙක්
OG bantam කිකිලියෙක්

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Gam Kukul Patau
Gam Kukul Patau

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Quails
Quails

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Kalukum Petaw
Kalukum Petaw

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - OG Bantam
OG Bantam

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam
Bantam

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam Chicks
Bantam Chicks

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Sanan Goat
Sanan Goat

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam Chicks
Bantam Chicks

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Paththayo
Paththayo

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,300

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Chicken
Chicken

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 41
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - kukulan/watuwan
kukulan/watuwan

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140

දින 41
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Japanese Bantams
Japanese Bantams

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Ekak 4500/-
Ekak 4500/-

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!