දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam
Bantam

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Rathu kikiliyan
Rathu kikiliyan

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Kikili Petow
Kikili Petow

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Kukullu Wekinimata
Kukullu Wekinimata

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,300

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Gam Kikiliyo
Gam Kikiliyo

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,300

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Gam kikiliyan saha kukulan
Gam kikiliyan saha kukulan

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Gam Kukulan
Gam Kukulan

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam - Frizzle
Bantam - Frizzle

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Cow (ගොවිපළ සතුන්)
Cow (ගොවිපළ සතුන්)

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 38
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam
Bantam

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 48
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - ජර්සි වැස්සි /පැටවා
ජර්සි වැස්සි /පැටවා

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - OEG Bantam White
OEG Bantam White

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Bantam - Black Tailed
Bantam - Black Tailed

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!