දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam Kukullu
Gam Kukullu

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Sanen Goats
Sanen Goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 46,500

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam Kukulan
Gam Kukulan

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Oeg Bantam
Oeg Bantam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Male Turkey bird
Male Turkey bird

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam Kukullu
Gam Kukullu

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,800

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Turkey chickens
Turkey chickens

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Oeg Bentam
Oeg Bentam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam kukul pataw
Gam kukul pataw

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 275

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam Kukul Patau
Gam Kukul Patau

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Milk Cows
Milk Cows

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 240,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Bantam
Bantam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Saanen Goat
Saanen Goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Chicks
Chicks

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Alpian goat
Alpian goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!