දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Goats...
Goats...

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Shamo chik
Shamo chik

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Japanese and old English game bantam
Japanese and old English game bantam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Saanen goat
Saanen goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Japanese bentam
Japanese bentam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Saanen goat
Saanen goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 98,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jamunapari goats
Jamunapari goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Kiri gawayin ...
Kiri gawayin ...

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 275,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 26
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - කලුකුම්
කලුකුම්

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 37
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Alpine goats
Alpine goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 44
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam kukullu
Gam kukullu

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90

දින 46
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 48
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Sanan hornless
Sanan hornless

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Janunapare Goat
Janunapare Goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Sanan 2 female
Sanan 2 female

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 67,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!