දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Japanese bentam
Japanese bentam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

පැය 8
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - ගම් කුකුල් පැටව්
ගම් කුකුල් පැටව්

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

පැය 12
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Samo germen 8000 and 5000
Samo germen 8000 and 5000

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Sanan mix goats
Sanan mix goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Japanese bentam
Japanese bentam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Turkey pair
Turkey pair

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 9,000

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Male goat
Male goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Pora Kukulan
Pora Kukulan

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Goat Jamunabari parrot nose
Goat Jamunabari parrot nose

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 68,000

දින 38
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - BULLS
BULLS

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 45
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Bentam
Bentam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 49
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Toggenburg Goat
Toggenburg Goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 52
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - goat Jamunapari / saanen
goat Jamunapari / saanen

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 58,000

දින 53
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Bentam
Bentam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 59
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Bantam
Bantam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 59
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Goats
Goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 23,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!