දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jamunabari
Jamunabari

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - වටු කුරුල්ලන් (quails)
වටු කුරුල්ලන් (quails)

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Alpine goat
Alpine goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Chicks
Chicks

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jamunapari goats
Jamunapari goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 215,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jamunapari goats
Jamunapari goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 38,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam kukul pataw
Gam kukul pataw

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 230

දින 26
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Japanese white original
Japanese white original

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,750

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Oeg bantam
Oeg bantam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Sanan hornless male goat
Sanan hornless male goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 48,000

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Alpine goat
Alpine goat

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 36
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam pataw
Gam pataw

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 225

දින 36
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - සානන් එලු වස්සෙක්
සානන් එලු වස්සෙක්

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 38
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam kukullu
Gam kukullu

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 105

දින 39
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Jersey cow
Jersey cow

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 46
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Chicks
Chicks

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!