දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Goats
Goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Mee gawaya
Mee gawaya

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Jersey cow
Jersey cow

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - kikiliyo
kikiliyo

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Jamu & Saanan goats
Jamu & Saanan goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 13,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Goats
Goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 260,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Saanen Goat
Saanen Goat

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - කුකුළන්
කුකුළන්

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Goats
Goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Bantam kukulan
Bantam kukulan

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Kalukum
Kalukum

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 9,500

දින 38
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - එලුවන් විකිණීමට
එලුවන් විකිණීමට

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - එලු වැස්සි
එලු වැස්සි

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 23,000

දින 42
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Jamunapari goat
Jamunapari goat

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!