දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Original Bantam
Original Bantam

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Saanen goats
Saanen goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 145,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - වටුවන්
වටුවන්

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 175

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Sanan Goat
Sanan Goat

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Ducks
Ducks

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Goat Male jamunapari
Goat Male jamunapari

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - kukullu
kukullu

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Tharawo ( Pattayo)
Tharawo ( Pattayo)

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 47
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - jamunapali aluwan wekinemata
jamunapali aluwan wekinemata

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 225,000

දින 48
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Buffalo animal
Buffalo animal

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 370,000

දින 49
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Buffalo
Buffalo

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!