දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Mee Gawayek
Mee Gawayek

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Milk Cow
Milk Cow

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Milk Cow
Milk Cow

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600,000

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - ගම් කුකුළන් ව
ගම් කුකුළන් ව

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Sahiwal Cow
Sahiwal Cow

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 270,000

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Gam kukula
Gam kukula

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Goats
Goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - ගම් කිකිලි පැටවුන්
ගම් කිකිලි පැටවුන්

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Female Cow
Female Cow

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!