වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - කඵකුම් සතුන්
කඵකුම් සතුන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - kiri gawayan
kiri gawayan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 650,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Saanen female goat
Saanen female goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 48,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - එළු මව සහ පැටවා
එළු මව සහ පැටවා

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 62,500

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - කඵකුම් සතුන්
කඵකුම් සතුන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goat jamunapari male.
Goat jamunapari male.

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 48,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 48,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Two Milk cow
Two Milk cow

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari female
Jamunapari female

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Turkey
Turkey

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,300

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Saaham Goat
Saaham Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - govipala satun
govipala satun

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari goats
Jamunapari goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam kukulan
Bantam kukulan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,500

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Welsummer Chicken Rooster
Welsummer Chicken Rooster

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kyikelei Ptuo 4
Kyikelei Ptuo 4

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goats
Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - OEG bantam white
OEG bantam white

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jersey cows
Jersey cows

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam kukulo
Gam kukulo

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goats
Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Pure breed jersey cow
Pure breed jersey cow

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Saanen female
Saanen female

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - JAYAN BRAMA BREEDING PAIR
JAYAN BRAMA BREEDING PAIR

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,500

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!