වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Grassfed turkeys
Grassfed turkeys

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - රතු කිකිළි පැටවුන්
රතු කිකිළි පැටවුන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - ගිනි කුකුලෝ
ගිනි කුකුලෝ

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Shanam Goat
Shanam Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 38,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - White Duck
White Duck

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - එළුවන්
එළුවන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 195,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - 2 Goats
2 Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - නිර්රවි මී ගවයා සහ පැටියා
නිර්රවි මී ගවයා සහ පැටියා

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 215,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Milking Cow
Milking Cow

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Chickens
Chickens

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kalukum
Kalukum

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam Kikiliuak
Gam Kikiliuak

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,100

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam birds
Bantam birds

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - 3 months old Bantam Chicks
3 months old Bantam Chicks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Prician cow
Prician cow

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - මූර වර්ගයේ මී දෙනක සහ පැටවා
මූර වර්ගයේ මී දෙනක සහ පැටවා

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 195,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam Kikili
Gam Kikili

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,600

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Rooster
Rooster

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Grassfed turkeys
Grassfed turkeys

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kukulan wikinimata
Kukulan wikinimata

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Mascovi duck
Mascovi duck

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,800

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam chicks
Bantam chicks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - මීදෙනුන්
මීදෙනුන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 380,000

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Milking Cows
Milking Cows

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!