වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamnapari female goat
Jamnapari female goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 165,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Polish kukulek vikinimata
Polish kukulek vikinimata

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam Chiks
Bantam Chiks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goats
Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam pair
Bantam pair

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,250

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Sanam Goat for Sale
Sanam Goat for Sale

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunaapari Goats
Jamunaapari Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Aluwek Vikinima
Aluwek Vikinima

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,111

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - alpain goats
alpain goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 265,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kinniya Cow
Kinniya Cow

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Eluwo - Goats
Eluwo - Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Yamunapari Goat
Yamunapari Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam Chicken
Bantam Chicken

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Saanen Goat
Saanen Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 54,900

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Chicks for sale
Chicks for sale

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - ජර්සි සහ සහිවාල් එළදෙනුන් විකිණීමට.
ජර්සි සහ සහිවාල් එළදෙනුන් විකිණීමට.

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Egg laying Chicken with Hen
Egg laying Chicken with Hen

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - බෙන්ටමි වර්ගයෙ කුකුලෙකු විකිණිමට අැත.
දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamnapari goats for sale
Jamnapari goats for sale

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Alpine goat
Alpine goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam
Bantam

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,200

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Chikens
Chikens

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Milk cow
Milk cow

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 650,000

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kaada(Quail)
Kaada(Quail)

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 9,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Hens ( කිකිළියන්)
Hens ( කිකිළියන්)

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 950

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!