වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam Kikiliyo (female C Chicks)
Gam Kikiliyo (female C Chicks)

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - ගමි කුකුළා
ගමි කුකුළා

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Farm Goat
Farm Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goats
Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Biththara damana kikiliyan
Biththara damana kikiliyan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Red Rooster
Red Rooster

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,800

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goats
Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 190,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kiri Wassiyan
Kiri Wassiyan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - කිරි ගවයා
කිරි ගවයා

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Female Goat
Female Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Turkey chicks
Turkey chicks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Mee Gawaya
Mee Gawaya

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 185,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam Kikili Pataw
Gam Kikili Pataw

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Two Months Old Turkey Chicks (kalukun)
Two Months Old Turkey Chicks (kalukun)

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Saanan goat
Saanan goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Sanan Goat
Sanan Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Ducks
Ducks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Country Chicks
Country Chicks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantams
Bantams

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Original Goats
Jamunapari Original Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - OEG BANTOM
OEG BANTOM

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - ජමුනාපාලි වර්ගයේ එලුවන්
ජමුනාපාලි වර්ගයේ එලුවන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Japanese bantam
Japanese bantam

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam Kukullu
Gam Kukullu

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!