දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Ayrshire bull
Ayrshire bull

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - මී වස්සන්
මී වස්සන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari goat
Jamunapari goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 220,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pure Breed White OEG Bantam
Pure Breed White OEG Bantam

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Ayrshire bull
Ayrshire bull

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Original jamunapari female goat
Original jamunapari female goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat ..
Goat ..

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kiri gawayan
Kiri gawayan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 68,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari eluwan
Jamunapari eluwan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Roosters
Roosters

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,450

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pretty bantams
Pretty bantams

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - County chicks (ගම් කුකුල් පැටවු)
County chicks (ගම් කුකුල් පැටවු)

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat..
Goat..

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gebbara Kiri Eledena
Gebbara Kiri Eledena

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Bantam
Bantam

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Rooster
Rooster

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Saanen Goat
Saanen Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Turkey
Turkey

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat's
Goat's

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat's
Goat's

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pure Saanen Goats
Pure Saanen Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Day old country chicks
Day old country chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Wansa satthu
Wansa satthu

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam kukulan
Gam kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!