වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Bentam kukulan
Bentam kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කුකුළන්
කුකුළන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,500

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pora kukullu
Pora kukullu

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - බිත්තර දමන ගම් කිකිළියන්
බිත්තර දමන ගම් කිකිළියන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 12,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Original Sanan and Jamunapari
Original Sanan and Jamunapari

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - COUNTRY CHICKS
COUNTRY CHICKS

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kinniya cow
Kinniya cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 310,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - White OEG Bantam
White OEG Bantam

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sannen female goat
Sannen female goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chick
Country Chick

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Milking cows
Milking cows

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Broiler chicken
Broiler chicken

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 205

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pretty bantams
Pretty bantams

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කුකුළන්
කුකුළන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - BACKYARD CHICKS
BACKYARD CHICKS

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kukulan
Kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - හරියානා වස්සෙකු
හරියානා වස්සෙකු

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 380,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Farm pig
Farm pig

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!