දැන්විම් 533 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchids
Orchids

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්
සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Nelum pela
Nelum pela

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

පැය 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Kapuru plants
Kapuru plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok water lily Plants
Bangkok water lily Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

පැය 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Karambu pela
Karambu pela

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

පැය 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bonsai tree
Bonsai tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid plants
Orchid plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ROSE PLANTS WITH POTS
ROSE PLANTS WITH POTS

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මඩකලපුව - தீவன இறுங்கு விதைகள்
தீவன இறுங்கு விதைகள்

මඩකලපුව, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,160

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සුදු හදුන් පැල
සුදු හදුන් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthurium Plant
Anthurium Plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palms plants
Red palms plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Fox Tail seeds for sale
Fox Tail seeds for sale

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Water lilies
Water lilies

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - වැන්ඩා මල් එන ලොකු ගස් අඩුවට
වැන්ඩා මල් එන ලොකු ගස් අඩුවට

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 900

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්
සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ground orchid
Ground orchid

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Tapala
Tapala

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Water Plant
Water Plant

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red palm tree
Red palm tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Red anthurium
Red anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Palm Trees
Palm Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - TV8 ladies finger seeds
TV8 ladies finger seeds

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Plants For Sale
Plants For Sale

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Thai waterlily
Thai waterlily

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!