වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 659 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Plants
Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

පැය 1 යි
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - සැන්ඩ්‍රියානා ඩිසයින්
සැන්ඩ්‍රියානා ඩිසයින්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids
Orchids

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium
Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Gold veechiya
Gold veechiya

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,300

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid
Orchid

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 275

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky Plant
Lucky Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pineapple plants
Pineapple plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok manel
Bangkok manel

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - කොලිකුට්ටු පැල
කොලිකුට්ටු පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

පැය 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අම්පාර - அசோலா தீவன விதை
அசோலா தீவன விதை

අම්පාර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

පැය 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-බදුල්ල - Anthurium
Anthurium

බදුල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

පැය 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red double small anthurium
Red double small anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Golden veitchia palms (veitchia merrillii gold)
Golden veitchia palms (veitchia merrillii gold)

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Yellow Bamboo
Yellow Bamboo

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

පැය 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතලේ - වැනිලා වැල්.
වැනිලා වැල්.

මාතලේ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතලේ - නිල්වෙරළු පැල
නිල්වෙරළු පැල

මාතලේ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Beeja iguru
Beeja iguru

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතලේ - BUD LEMON PLANTS
BUD LEMON PLANTS

මාතලේ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ground orchid seeds
Ground orchid seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 490

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Climbing rose seeds ( රෝස වැල් ඇට )
Climbing rose seeds ( රෝස වැල් ඇට )

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bird nest plants
Bird nest plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Aloe Vera (Komarika) Plant
Aloe Vera (Komarika) Plant

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!