වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 586 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Foxtail plants
Foxtail plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12,500

විනාඩි 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Lips tick plants
Lips tick plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Golden cypress
Golden cypress

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

පැය 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Black Nuga
Black Nuga

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

පැය 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky plant
Lucky plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

පැය 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Climbing rose seeds
Climbing rose seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Gaint strawberry seeds(ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ)
Gaint strawberry seeds(ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 490

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - කුඹුක් පැල
කුඹුක් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Agarwood Plants (wholesale)
Agarwood Plants (wholesale)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - මාළු මිරිස්
මාළු මිරිස්

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fairy orchids
Fairy orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - රෝස පාට කෝමාරිකා.
රෝස පාට කෝමාරිකා.

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lady Jane Anthurium
Lady Jane Anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - HERB PLANT
HERB PLANT

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Red farm & bottle plants
Red farm & bottle plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

පැය 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

පැය 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bankok olu manel nelum
Bankok olu manel nelum

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැල the pela
තේ පැල the pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - බැංකොක් වැන්ඩා මල්
බැංකොක් වැන්ඩා මල්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 900

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Hibiscus seeds (වද මල් ඇට )
Hibiscus seeds (වද මල් ඇට )

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium Orchid
Dendrobium Orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - சுரைக்காய் விதைகள்
சுரைக்காய் விதைகள்

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lipstick
Lipstick

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!