දැන්විම් 454 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති
නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchids fromThailand
Dendrobium orchids fromThailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - ඕකීඩ් මල්
ඕකීඩ් මල්

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Fox Tail Plant
Fox Tail Plant

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium Plants
Anthurium Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pineapple plants
Pineapple plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති
නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok Water lily -ඔීලු පැල
Bangkok Water lily -ඔීලු පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඕර්කිඩ් පැල
ආනයනික ඕර්කිඩ් පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - CYPRESS TREES
CYPRESS TREES

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky plants
Lucky plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 900

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Inguru Beeja
Inguru Beeja

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant)
Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Agarwood plants
Agarwood plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-බදුල්ල - හොදම තත්වයේ නයි මිරිස් පැල
හොදම තත්වයේ නයි මිරිස් පැල

බදුල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කාබනික කටු අනෝදා වගාව
කාබනික කටු අනෝදා වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Plants
Orchid Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 425

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Cinnaman plants (kurudu pala)
Cinnaman plants (kurudu pala)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 105

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-හම්බන්තොට - Komarika Aloe Vera කෝමාරිකා පැල
Komarika Aloe Vera කෝමාරිකා පැල

හම්බන්තොට, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium - Bangkok
Anthurium - Bangkok

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cattleya orchids from thailand
Cattleya orchids from thailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 275

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - කුරුටූ
කුරුටූ

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 117

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchide plant
Orchide plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,400

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dendrobium Orchid Plants (near to bloom)
Dendrobium Orchid Plants (near to bloom)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!