වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Agarwood plants
Agarwood plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium - Bangkok
Anthurium - Bangkok

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchide plant
Orchide plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,400

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dendrobium Orchid Plants (near to bloom)
Dendrobium Orchid Plants (near to bloom)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dendrobium Sonia Orchids
Dendrobium Sonia Orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Nivithi Plants.
Nivithi Plants.

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fruit Plants
Fruit Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid plant
Orchid plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,400

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Cherry plants
Cherry plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,250

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid
Orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - බැංකොක් ඇන්තුරියමි
බැංකොක් ඇන්තුරියමි

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,900

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Agerwood plants
Agerwood plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඕකිඩ්ස්
ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඕකිඩ්ස්

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Sealing Wax Palm Seed for Sale
Sealing Wax Palm Seed for Sale

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Water plants
Water plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - LUCKY PLANTS
LUCKY PLANTS

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ixora Plant for sale
Ixora Plant for sale

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,500

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Organic Agriculture Development
Organic Agriculture Development

සාමාජිකයාකොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthuriums
Anthuriums

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthuriums
Anthuriums

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bird nest
Bird nest

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - කහ මානෙල් පැල
කහ මානෙල් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red Farm Tree
Red Farm Tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Nil Manel plants
Nil Manel plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!