වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 115 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - කෙසෙල් පැල.
කෙසෙල් පැල.

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 95

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Strawberry seeds(විශාල ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ)
Strawberry seeds(විශාල ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 490

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Golden cypress
Golden cypress

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Black Nuga
Black Nuga

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky plant
Lucky plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Climbing rose seeds
Climbing rose seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Gaint strawberry seeds(ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ)
Gaint strawberry seeds(ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 490

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fairy orchids
Fairy orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - HERB PLANT
HERB PLANT

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Hibiscus seeds (වද මල් ඇට )
Hibiscus seeds (වද මල් ඇට )

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bat flower / devil yaka mala
Bat flower / devil yaka mala

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Kohubath pohora
Kohubath pohora

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - BANGKOK WATER POPPY PLANTS
BANGKOK WATER POPPY PLANTS

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ඔකිඩ්
ඔකිඩ්

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Gaint strawberry seeds
Gaint strawberry seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 490

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Climbing rose seeds
Climbing rose seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Hibiscus seeds (වද මල් ඇට)
Hibiscus seeds (වද මල් ඇට)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Japan rose
Japan rose

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Mandeville / Butter Cup
Mandeville / Butter Cup

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ඕකිඩ් පැල.
ඕකිඩ් පැල.

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - DILMARI ORCHIDZ
DILMARI ORCHIDZ

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red farm tree
Red farm tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Plants For Goat food
Plants For Goat food

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ඇන්තූරියම් මව් ශාක
ඇන්තූරියම් මව් ශාක

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - මල් පැල විකිනිමට අැත
මල් පැල විකිනිමට අැත

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!