වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - High Quality Dendrobium
High Quality Dendrobium

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

විනාඩි 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Huge Flower Tree
Huge Flower Tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 32,000

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Big money plant
Big money plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 42,000

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - නෙළුම් පැළ/ Imported from China
නෙළුම් පැළ/ Imported from China

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

පැය 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red Palm Plants
Red Palm Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bonsai tree
Bonsai tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Natural Golden Bamboo Plants
Natural Golden Bamboo Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Kumarica plants ( Bushes ) komarika.
Kumarica plants ( Bushes ) komarika.

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Plants
Orchid Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid
Orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Sandriana White plants
Sandriana White plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ivata Plants
Ivata Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Duranta Plants
Duranta Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Americana plants
Americana plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Cactus Plants
Cactus Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - බැංකොක් කහ කුමුදු පැළ /snow Flake Yellow (bangkok )
බැංකොක් කහ කුමුදු පැළ /snow Flake Yellow (bangkok )

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - පාම් පැල
පාම් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Rare Cactus Plants
Rare Cactus Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky Plants
Lucky Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 850

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - විසිතුරු මල්
විසිතුරු මල්

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dragon Fruit
Dragon Fruit

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - කෙසෙල් පැල
කෙසෙල් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Banana Plants
Banana Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - නයි මිරිස් පැල
නයි මිරිස් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Birds Nest Plants
Birds Nest Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!