දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - "සන්ෆලවර්" විසිතුරු මල් දැක්ම
"සන්ෆලවර්" විසිතුරු මල් දැක්ම

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්
ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pickme Lady Jane Anthurium
Pickme Lady Jane Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Blooming Orchid Pots
Blooming Orchid Pots

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 575

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Red Palm Trees
Red Palm Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lady Jane Arthurian
Lady Jane Arthurian

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇන්තූරියම්
ඇන්තූරියම්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Nelum Manel
Nelum Manel

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Baby Lipstic Plant
Baby Lipstic Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Banana Plant
Tissue Culture Banana Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - අලුත් අවුරුද්දට ආනයනික ඕකිඩ් වර්ග රැසක්..
දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Banana Plans
Tissue Culture Banana Plans

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇපල් පේර පැල - Guava Plants
ඇපල් පේර පැල - Guava Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇන්තූරියම් පැළ
ඇන්තූරියම් පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Lilies
Water Lilies

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Vanda Blooming Size
Orchid Vanda Blooming Size

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,300

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids ඕකිඩ්
Orchids ඕකිඩ්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pandanas
Pandanas

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Kolikuttu Banana
Tissue Culture Kolikuttu Banana

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Red palm trees
Red palm trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky plants
Lucky plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ
Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Plants
Orchid Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - සැන්ඩ්‍රියානා නිර්මාණ
සැන්ඩ්‍රියානා නිර්මාණ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lemon
Lemon

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 280

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bangkok Anthuriam
Bangkok Anthuriam

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!