වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Co4 cow grass
Co4 cow grass

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - பாக்கு நாற்று
பாக்கு நாற்று

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Paal Vendi Vethai
Paal Vendi Vethai

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,000

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - கமுகு கன்றுகள்
கமுகு கன்றுகள்

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - தென்னை
தென்னை

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Kappal valai
Kappal valai

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Long beans seeds
Long beans seeds

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,500

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Flower plant seeds
Flower plant seeds

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 320

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Paddy seeds (விதை நெல்)
Paddy seeds (விதை நெல்)

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,600

දින 41
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - கமுகு கன்று
கமுகு கன்று

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - பலா மரம்
பலா மரம்

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Tv8 laddies finger seeds (பால் வெண்டி)
Tv8 laddies finger seeds (பால் வெண்டி)

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,000

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Jute seeds (சணல் விதை)
Jute seeds (சணல் விதை)

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 240

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Venkajam
Venkajam

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - சுரைக்காய் விதைகள்
சுரைக்காய் விதைகள்

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!