දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium
Anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - බැන්කොක් ඕලු පැළ
බැන්කොක් ඕලු පැළ

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 27

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Cinnamon Plant (Kurudu Pela)
Cinnamon Plant (Kurudu Pela)

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල ලොකු බාස්කට්
තේ පැල ලොකු බාස්කට්

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - සියලු ම මල් වර්ග තොග සහ සිල්ලරට
සියලු ම මල් වර්ග තොග සහ සිල්ලරට

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - එළවළු පලතුරු පැල වර්ග
එළවළු පලතුරු පැල වර්ග

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - මානෙල් වර්ග
මානෙල් වර්ග

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - වද මල් වර්ග
වද මල් වර්ග

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරුදු පැල
කුරුදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - මානෙල් පැල
මානෙල් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - නිල මානෙල් පැල
නිල මානෙල් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කළු උණ පෝච්චි
කළු උණ පෝච්චි

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - මුසැන්ඩාස් රතු
මුසැන්ඩාස් රතු

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කහ මල් පැල
කහ මල් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - වද මල්
වද මල්

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orchid Plants
Orchid Plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Cinnamon Plant (කුරුදු පැළ)
Cinnamon Plant (කුරුදු පැළ)

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!