වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - මල්පැල සමග පෝච්චි
මල්පැල සමග පෝච්චි

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 950

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Cinnamon Seeds
Cinnamon Seeds

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu
Kurudu

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Masbedda Plants
Masbedda Plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරුදු පැල
කුරුදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - විකියාමෙරලියා පැල
විකියාමෙරලියා පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu Pela
Kurudu Pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 16

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu Pala
Kurudu Pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු පැල
කුරැදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 16

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Tea Pala
Tea Pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු පැල
කුරැදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - හොදම තත්වයේ පිරිසිදු ඇට ඉවත් කටනු ලැබු ගොරක
දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - හොදම තත්වයේ ගම්මිරිස්
හොදම තත්වයේ ගම්මිරිස්

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 675

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Bougainvillea Pots
Bougainvillea Pots

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium plants
Anthurium plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!