දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - anturiyam pala wikinemata
anturiyam pala wikinemata

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - බර්ඩ් නෙස්ටි
බර්ඩ් නෙස්ටි

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කෙටි කාලින ආදායමකට වැල් දොඩම් වගාව....
කෙටි කාලින ආදායමකට වැල් දොඩම් වගාව....

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Bird pela wikinima
Bird pela wikinima

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Calathiya
Calathiya

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව
ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 260

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anturiyam mal pala wikinimata
Anturiyam mal pala wikinimata

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Passion Fruits
Passion Fruits

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - තවාන් තේ පැල
තවාන් තේ පැල

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Boganvila Flower Pots - බෝගන්විලා මල්
Boganvila Flower Pots - බෝගන්විලා මල්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ
අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - බ්ම්ම්ල් කොට්ට
බ්ම්ම්ල් කොට්ට

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - රට පුවක්
රට පුවක්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - රට පුවක් pala
රට පුවක් pala

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Foxtail plants
Foxtail plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12,500

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - වැනිලා වැල්
වැනිලා වැල්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - තෙත් කලාපයට කාබනික දූරියන් වගාව
තෙත් කලාපයට කාබනික දූරියන් වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 380

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඉඟුරු බීජ විකිනීමට ඇත
ඉඟුරු බීජ විකිනීමට ඇත

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Black peper
Black peper

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 690

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!