දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව
ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 260

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Golden Ceypress Plant
Golden Ceypress Plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - champain plant
champain plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු
කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthurium
Anthurium

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඇන්තූරියම්
ඇන්තූරියම්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ
අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - සාරවත්කු ඹුක්
සාරවත්කු ඹුක්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Ginger Seeds
Ginger Seeds

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට
කුඹුක් පැළ විකිණීමට

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Red Farm Plant
Red Farm Plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Sandriana Mother Plants
Sandriana Mother Plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Focks Tail Farm Tree
Focks Tail Farm Tree

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 9,000

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Gammiris Pala
Gammiris Pala

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ
කුඹුක් පැළ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ
කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Venila Wel
Venila Wel

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Orchid plants
Orchid plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Garden Plants
Garden Plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ
කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 48
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthuriums
Anthuriums

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Palm trees
Palm trees

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15,000

දින 51
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - anturiyam pala wikinemata
anturiyam pala wikinemata

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 54
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කෙටි කාලින ආදායමකට වැල් දොඩම් වගාව....
කෙටි කාලින ආදායමකට වැල් දොඩම් වගාව....

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!