වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 596 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Petrol Tank- Bajaj CT 100
Petrol Tank- Bajaj CT 100

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Scooter Tyre
Scooter Tyre

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Atco cabin
Atco cabin

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

විනාඩි 48
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Honda Hornet Front Brake Lever-NEW JAPAN
Honda Hornet Front Brake Lever-NEW JAPAN

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Honda Hornet Rear Grab Handle - ORIGINAL
Honda Hornet Rear Grab Handle - ORIGINAL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Jbl Speakers
Jbl Speakers

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Lorry kuduwa
Lorry kuduwa

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Yamaha TW Lock Key Set - ORIGINAL
Yamaha TW Lock Key Set - ORIGINAL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Rear Buffer
Rear Buffer

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Angel light
Angel light

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,650

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Peugeot 14" rim cup
Peugeot 14" rim cup

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kicker subwoofer with amp,wiring kit
Kicker subwoofer with amp,wiring kit

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 55,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Hornet denso iridium plug
Hornet denso iridium plug

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,600

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Hijet kuduwa
Hijet kuduwa

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - QD HEAD LIGHT
QD HEAD LIGHT

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 21,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Full face helmat
Full face helmat

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Car set
Car set

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,800

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Deep alloy wheel with Tyre
Deep alloy wheel with Tyre

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kr42 Noah cr42 front buffer
Kr42 Noah cr42 front buffer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - VIGO CHROME GRILL
VIGO CHROME GRILL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH HEAD LAMP
KDH HEAD LAMP

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - CR 42 Dash board
CR 42 Dash board

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Isuzu bighorn spoiler
Isuzu bighorn spoiler

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,500

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Suzuki wagon r spoiler
Suzuki wagon r spoiler

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,500

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Starlet Glanza 99 Tail Lights
Starlet Glanza 99 Tail Lights

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Nitro helmet
Nitro helmet

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Subaru wheeels with tyres
Subaru wheeels with tyres

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!