වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - NIKAI FRIDGE
NIKAI FRIDGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Mini Fridge
Mini Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX WASHING MACHINE-DAMRO
INNOVEX WASHING MACHINE-DAMRO

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Mini Fridge
Mini Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Keyboard
Keyboard

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Dish washer
Dish washer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG REFRIGERATOR 284L SHINY STEEL
LG REFRIGERATOR 284L SHINY STEEL

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Beko 7 kg Washing Machine
Beko 7 kg Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Mini sewing machine portable
Mini sewing machine portable

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine (singer )
Washing machine (singer )

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric Deep Fryer 3 ltr
Electric Deep Fryer 3 ltr

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,400

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Panasonic Cordless Phone-Lowest Price
Panasonic Cordless Phone-Lowest Price

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,850

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sanyo Fridge for sale
Sanyo Fridge for sale

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Huawei Y5 2 4G (Used)
Huawei Y5 2 4G (Used)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Rice cooker (Riko)
Rice cooker (Riko)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,250

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Cordless Phone-Best Offer
Cordless Phone-Best Offer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,850

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine (singer )
Washing machine (singer )

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 78,000

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG washin machine
LG washin machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 95,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!