දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Inverter AC 12000BTU
Blue Star Inverter AC 12000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 87,500

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star inverter AC 9000BTU
Blue Star inverter AC 9000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 85,000

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Air Conditioner 24000BTU
Blue Star Air Conditioner 24000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 98,500

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - AC 24000 B U T
AC 24000 B U T

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Air cooler
Air cooler

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 28,000

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Honeywell Air Cooler
Honeywell Air Cooler

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 20,000

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Stand Fan
Stand Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 17,500

දින 48
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Air Conditioners.
Blue Star Air Conditioners.

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 68,500

දින 57
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star AC 14000BTU non inverter
Blue Star AC 14000BTU non inverter

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 58,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!