දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Portable Dehumidifier Purifier
Portable Dehumidifier Purifier

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 43,000

දින 14
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Fujitsu 12000 BTU A/C used in UK
Fujitsu 12000 BTU A/C used in UK

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 32,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - LG 12000BTU Air-Conditioner Used in UK
LG 12000BTU Air-Conditioner Used in UK

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 37,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Panasonic 9000BTU A/C Used in UK
Panasonic 9000BTU A/C Used in UK

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Timer Plug Socket
Timer Plug Socket

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,990

දින 24
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Stand Fan
Stand Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 37
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Inverter AC 12000BTU
Blue Star Inverter AC 12000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 87,500

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star inverter AC 9000BTU
Blue Star inverter AC 9000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 85,000

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Air Conditioner 24000BTU
Blue Star Air Conditioner 24000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 98,500

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Table Fan Prince
Table Fan Prince

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,790

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!