හරහා ඔබට අවශ්‍ය දේ ගෙන්වා ගන්නහරහා ආරක්ෂිතව හා පහසුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම අයිතමයක් ගෙන්වා ගන්න

තව බලන්න
මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මහනුවර නගරය මුළුතැන්ගේ උපකරණ විකිණීමට

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි