වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABF Bajaj three wheeler
ABF Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - AAJ Bajaj three wheeler
AAJ Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABG bajaj three wheler
ABG bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - AAR bajaj three wheeler
AAR bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 588,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2004
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2004

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABF Bajaj three wheeler
ABF Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Piaggio Ape Three Wheeler
Piaggio Ape Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - AAZ Bajaj three wheeler
AAZ Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2007
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2007

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 387,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 stroke Three wheeler
Bajaj 2 stroke Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 438,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - YA bajaj three wheeler
YA bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 88,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - BAJAJ 2 strokes Three wheel
BAJAJ 2 strokes Three wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - YW Bjaj 2012 three wheler
YW Bjaj 2012 three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Ya bajaj three wheler
Ya bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - HS bajaj three wheler
HS bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheel 2015
Bajaj 4 Stroke Three Wheel 2015

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!