වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2008
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2008

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - YC Bajaj Three wheeler
YC Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2005
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2005

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - YW bajaj three wheler
YW bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 stroke 2010 Three Wheeler
Bajaj 4 stroke 2010 Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABJ bajaj three wheeler
ABJ bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 128,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2007
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2007

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 389,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 245,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2008
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2008

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheel
Three wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 558,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Storke
Bajaj 2 Storke

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABL bajaj three wheeler
ABL bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2008
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2008

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2011
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2011

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2012
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2012

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - HP Bajaj three wheeler
HP Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 45,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2004
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2004

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - TVS king
TVS king

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Wheeler
Bajaj Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 730,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!