වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - YU bajaj three wheler
YU bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4stroke 2012
Bajaj 4stroke 2012

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

පැය 10
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Ya bajaj three wheler
Ya bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

පැය 10
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Abh Bajaj Three Wheeler
Abh Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABH Bajaj three wheeler
ABH Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj treeweel
Bajaj treeweel

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 255,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 549,994

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2012
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2012

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler 2016
Bajaj Three Wheeler 2016

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - YG Bajaj Three Wheeler
YG Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 1994
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 1994

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Threewheeler
Threewheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 258,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Two Stock Three Weeler
Two Stock Three Weeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2012
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2012

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2006
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2006

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 stroke three Wheeler
Bajaj 4 stroke three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 98,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - YK bajaj three Wheeler
YK bajaj three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!