වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

පැය 11
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler For sale
Three Wheeler For sale

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2011
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2011

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2016 RE SP Three Wheeler
Bajaj 2016 RE SP Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 192,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - QA bajaj three wheler
QA bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj re 205 4strock
Bajaj re 205 4strock

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - AAZ bajaj three wheler
AAZ bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 stroke
Bajaj 4 stroke

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2006
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2006

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Strock Three Wheeler
Bajaj 4 Strock Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!