දැන්විම් 180 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කළුතර - Isuzu freezer lorry
Isuzu freezer lorry

කළුතර, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-කළුතර - SPACIA CUSTOM SPEED LOANS & LEASING
SPACIA CUSTOM SPEED LOANS & LEASING

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,770

දින 2
රථවාහන සේවා-කළුතර - Easy Loan Montero 2017 - REGISTERED
Easy Loan Montero 2017 - REGISTERED

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 2,384

දින 2
රථවාහන සේවා-කළුතර - Easy Loan Mitsubishi SUV-UNREGISTERED
Easy Loan Mitsubishi SUV-UNREGISTERED

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 2,071

දින 2
රථවාහන සේවා-කළුතර - Easy Loan KDH 200 2018- UNREGISTERED
Easy Loan KDH 200 2018- UNREGISTERED

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 2,071

දින 2
රථවාහන සේවා-කළුතර - Toyota Belta RENT A CAR - LONG TERM
Toyota Belta RENT A CAR - LONG TERM

කළුතර, රථවාහන සේවා

රු 100,000

දින 3
රථවාහන සේවා-කළුතර - Lorry for Hire - 10.5 feet Full Body
Lorry for Hire - 10.5 feet Full Body

කළුතර, රථවාහන සේවා

දින 4
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණය 🚘 Toyota Prius
වසර 7ක බැංකු ණය 🚘 Toyota Prius

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 4
රථවාහන සේවා-කළුතර - Mahindra bolero cab rent
Mahindra bolero cab rent

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

දින 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණය 🚘 Japan Alto
වසර 7ක බැංකු ණය 🚘 Japan Alto

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 6
රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a Car - Suzuki Every Van
Rent a Car - Suzuki Every Van

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 3,000

දින 6
රථවාහන සේවා-කළුතර - Mini Toyota 29 Seater For Hire
Mini Toyota 29 Seater For Hire

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 49

දින 7
රථවාහන සේවා-කළුතර - Dimo batta Lorry rent
Dimo batta Lorry rent

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

දින 8
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණය Suzuki Every Joint
වසර 7ක බැංකු ණය Suzuki Every Joint

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 9
රථවාහන සේවා-කළුතර - Toyota CHR Turbo Leasing
Toyota CHR Turbo Leasing

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,700

දින 9
රථවාහන සේවා-කළුතර - Mahindra Maxximo Lorry rent
Mahindra Maxximo Lorry rent

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

දින 9
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණයක් 🚘 Honda Grace
වසර 7ක බැංකු ණයක් 🚘 Honda Grace

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 10
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණයක් Toyota KDH Hiace
වසර 7ක බැංකු ණයක් Toyota KDH Hiace

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 10
රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent A Car Honda fit gp5 With Driver
Rent A Car Honda fit gp5 With Driver

කළුතර, රථවාහන සේවා

රු 40

දින 10
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණයක් 🚘 Suzuki Spacia
වසර 7ක බැංකු ණයක් 🚘 Suzuki Spacia

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 11
රථවාහන සේවා-කළුතර - Tata Ace 2010
Tata Ace 2010

කළුතර, රථවාහන සේවා

රු 300,000

දින 11
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණයක් Wagon r FZ
වසර 7ක බැංකු ණයක් Wagon r FZ

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 300,000

දින 12
රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a car - Wagon R
Rent a car - Wagon R

කළුතර, රථවාහන සේවා

රු 45

දින 12
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Suzuki Spacia Custom
වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Suzuki Spacia Custom

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 12
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක බැංකු ණයක් 🚘 Suzuki Every Custom
වසර 7ක බැංකු ණයක් 🚘 Suzuki Every Custom

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!