දැන්විම් 192 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a Car @Panadura
Rent a Car @Panadura

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a Car - Suzuki Every
Rent a Car - Suzuki Every

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 3,000

පැය 3
රථවාහන සේවා-කළුතර - 2017 Suzuki Wagon R FZ Safety
2017 Suzuki Wagon R FZ Safety

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 2,950,000

පැය 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - 2018 Zero Mileage Suzuki S Cross Turbo
2018 Zero Mileage Suzuki S Cross Turbo

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 5,900,000

පැය 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - 2018 VITZ ZERO PEARL WHITE
2018 VITZ ZERO PEARL WHITE

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 4,250,000

පැය 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a Car
Rent a Car

කළුතර, රථවාහන සේවා

රු 4,000

රථවාහන සේවා-කළුතර - ලක්ශ 10න් Toyota Premio එකක්
ලක්ශ 10න් Toyota Premio එකක්

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,799

පැය 7
රථවාහන සේවා-කළුතර - Toyota Prius Registered වසර 5කින් ගෙවන්න
Toyota Prius Registered වසර 5කින් ගෙවන්න

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 2,476

රථවාහන සේවා-කළුතර - Suzuki Wagon R Fx අලුත් මිළට උපරිම ලීසිං
Suzuki Wagon R Fx අලුත් මිළට උපරිම ලීසිං

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 2,650,000

රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a Car @Panadura
Rent a Car @Panadura

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 7,500

රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a Car - Axio Hybrid 2016
Rent a Car - Axio Hybrid 2016

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 5,500

දින 1
රථවාහන සේවා-කළුතර - Mahindra bolero cab rent
Mahindra bolero cab rent

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-කළුතර - Van For Tour & Hire
Van For Tour & Hire

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 45

දින 1
රථවාහන සේවා-කළුතර - Gold Coaster Bus For Tour
Gold Coaster Bus For Tour

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 50

දින 1
රථවාහන සේවා-කළුතර - Yunton Luxury Bus For Tour
Yunton Luxury Bus For Tour

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 100

දින 1
රථවාහන සේවා-කළුතර - Suzuki Wagon R Fx සඳහා දවසින් ලීසිං
Suzuki Wagon R Fx සඳහා දවසින් ලීසිං

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 1
රථවාහන සේවා-කළුතර - Suzuki Wagon R Fz ලීසිං ගන්න හොදම තැන
Suzuki Wagon R Fz ලීසිං ගන්න හොදම තැන

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 450,000

දින 3
රථවාහන සේවා-කළුතර - ALTO cars for Hire
ALTO cars for Hire

කළුතර, රථවාහන සේවා

දින 3
රථවාහන සේවා-කළුතර - Dimo batta Lorry rent
Dimo batta Lorry rent

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

දින 4
රථවාහන සේවා-කළුතර - 9/Seat H/Roof Van for Hire/Tour
9/Seat H/Roof Van for Hire/Tour

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 38

දින 4
රථවාහන සේවා-කළුතර - Mahindra Maxximo Lorry rent
Mahindra Maxximo Lorry rent

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

දින 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක ණයක් අවම වාරිකයට Wagonr FX
වසර 7ක ණයක් අවම වාරිකයට Wagonr FX

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - Toyota Prius S Touring සඳහා කඩිනම් ලීසිං
Toyota Prius S Touring සඳහා කඩිනම් ලීසිං

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - Rent a Car @ Panadura Suzuki Hustler
Rent a Car @ Panadura Suzuki Hustler

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagonr FX
වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagonr FX

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 5
රථවාහන සේවා-කළුතර - වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagonr FX
වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagonr FX

සාමාජිකයාකළුතර, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!