දැන්විම් 3,596 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වාහන

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

16,391 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH 2007
Toyota KDH 2007

132,303 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

විනාඩි 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR New 15/12 2018
Yamaha Ray ZR New 15/12 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

විනාඩි 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

විනාඩි 8
මෝටර් රථ-කළුතර - Nissan AD Wagon B11 1988
Nissan AD Wagon B11 1988

100,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 520,000

විනාඩි 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina ES [55] 2018
Bajaj Platina ES [55] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

විනාඩි 29
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep+ 2013
TVS Scooty Pep+ 2013

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

56,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki GN 125 2007
Suzuki GN 125 2007

38,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 180 2008
Bajaj Pulsar 180 2008

44,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

7,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

5,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

7,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!