වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 493 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-ගාල්ල - Nissan Leaf AzE0 2012
Nissan Leaf AzE0 2012

37,500 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota prius 2016
Toyota prius 2016

33,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 6,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki Wagon R FZ 2017
Suzuki Wagon R FZ 2017

0 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,175,000

මෝටර් රථ-ගාල්ල - Nissan Double Cab 1995
Nissan Double Cab 1995

125,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,650,000

පැය 1
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Nissan Aventura 2006
Nissan Aventura 2006

126,999 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,700,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota Prius 2013
Toyota Prius 2013

84,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 5,700,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Audi A6 S Line 2012
Audi A6 S Line 2012

59,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 8,775,000

මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota yaris 2010
Toyota yaris 2010

80,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,650,000

පැය 3
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki WAGON R FX 2017
Suzuki WAGON R FX 2017

1,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,150,000

පැය 4
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota Premio F EX 2017
Toyota Premio F EX 2017

13,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 8,350,000

පැය 4
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki SWIFT JAPAN 2008
Suzuki SWIFT JAPAN 2008

65,874 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

මෝටර් රථ-ගාල්ල - Daihatsu Mira Custom 2009
Daihatsu Mira Custom 2009

53,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,200,000

පැය 6
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Maruti Alto K10 2011
Maruti Alto K10 2011

34,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,775,000

පැය 7
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki Wagon R FX 2017
Suzuki Wagon R FX 2017

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

පැය 7
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota Hilux vigo 2010
Toyota Hilux vigo 2010

136,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,450,000

පැය 8
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki WAGON R FX SAFETY 2017
Suzuki WAGON R FX SAFETY 2017

153 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,035,000

පැය 8
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Honda Fit GP1 2012
Honda Fit GP1 2012

74,500 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,420,000

පැය 9
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Perodua Viva Elite 2011
Perodua Viva Elite 2011

75,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,175,000

මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota Prius 20 2007
Toyota Prius 20 2007

107,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,425,000

මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota NZE121 2005
Toyota NZE121 2005

100,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,200,000

පැය 10
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Mazda Familiya 323 1992
Mazda Familiya 323 1992

300,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,050,000

පැය 11
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota PASSO G PACKAGE 2016
Toyota PASSO G PACKAGE 2016

10,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,950,000

පැය 12
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki WAGON R FZ 2018
Suzuki WAGON R FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,300,000

පැය 12
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Daihatsu MIRA ES 2016
Daihatsu MIRA ES 2016

2,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,590,000

පැය 12
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki Stingray 2018
Suzuki Stingray 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,600,000

පැය 12
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki Hustler G Grade 2016
Suzuki Hustler G Grade 2016

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,900,000

පැය 12
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota Vitz 2015
Toyota Vitz 2015

41,900 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,540,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!