දැන්විම් 2,002 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH 201 - SUPER GL 2015
Toyota KDH 201 - SUPER GL 2015

16,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Honda Grace HIGHEST GRADE 2014
Honda Grace HIGHEST GRADE 2014

38,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 5,100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Toyota Premio F EX 2017
Toyota Premio F EX 2017

19,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 7,950,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 150 WJ 2012
Bajaj Discover 150 WJ 2012

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S BAD 2014
Yamaha FZ S BAD 2014

87,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 214,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 125 VX 2011
Bajaj Platina 125 VX 2011

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 125 WW 2012
Bajaj Platina 125 WW 2012

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

පැය 1
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Nissan Bluebird 2001
Nissan Bluebird 2001

170,000 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,425,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 100 UB 2009
Bajaj Platina 100 UB 2009

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 TW 2008
Bajaj Pulsar 150 TW 2008

68,880 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

පැය 1
මෝටර් රථ-ගාල්ල - Suzuki Alto LXI 2015
Suzuki Alto LXI 2015

13,500 km

ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,790,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj CT100 2008
Bajaj CT100 2008

55,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 XY 2013
Bajaj Pulsar 135 XY 2013

54,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 150 BAP 2013
Hero Hunk 150 BAP 2013

45,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 WQ 2012
Hero Pleasure 100 WQ 2012

37,800 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 XQ 2012
Hero Pleasure 100 XQ 2012

38,900 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 VL 2010
Hero Pleasure 100 VL 2010

39,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Tata Dimo Batta ACE 2012
Tata Dimo Batta ACE 2012

50,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 160,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - New the Bajaj Wheeler [ 2018]
New the Bajaj Wheeler [ 2018]

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda nx 125 2005
Honda nx 125 2005

55,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego digital meter 2014
TVS Wego digital meter 2014

29,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 CC 2012
Bajaj Pulsar 150 CC 2012

22,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගාල්ල - Toyota KDH 2012
Toyota KDH 2012

47,000 km

ගාල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,625,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 78,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki GN 125 2002
Suzuki GN 125 2002

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dash 2015
Hero Dash 2015

24,912 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 200 2015
TVS Apache 200 2015

6,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!