වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 3,042 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STEEL 3 DOOR CUPBOARD
STEEL 3 DOOR CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO MELAMINE O C CUPBOARD
NEURO MELAMINE O C CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Seater Recliner Sofa
2 Seater Recliner Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Beds
Wooden Beds

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Aluminium Pantry Cupboard
Aluminium Pantry Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 4 seater glass top dining table - black
4 seater glass top dining table - black

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - කෑම මේසය පුටු හයක්
කෑම මේසය පුටු හයක්

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - XL Steel Cupboard
XL Steel Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Aluminium Pantry cupboard
Aluminium Pantry cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-175
Office chair FG-175

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-119
Office chair FG-119

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak chairs
Teak chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak veranda chairs with stool
Teak veranda chairs with stool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Laptop Desk
Laptop Desk

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW COFFEE STOOL (ADJUSTABLE)
BRAND NEW COFFEE STOOL (ADJUSTABLE)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SPRING MATTRESS
SPRING MATTRESS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa
Teak Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-590
Office chair FG-590

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - COMPUTER CHAIRS
COMPUTER CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-990
Office chair FG-990

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW RESTAURANT CHAIRS
BRAND NEW RESTAURANT CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,990

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard
Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro..
Damro..

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Multi Functional Notebook Desk
Multi Functional Notebook Desk

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,990

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BESTWAY 5 In 1 Air Sofa Bed - 52% OFF
BESTWAY 5 In 1 Air Sofa Bed - 52% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,650

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!