வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 776 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit Grade 6h-13p
MATHS - iCT Home Visit Grade 6h-13p

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Tuition for Students From Grade 1 to 10
Tuition for Students From Grade 1 to 10

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
GCSE Chemistry and Science classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

1 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit Grade 6-11
MATHS class- Home Visit Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken & grammar for primary
Spoken & grammar for primary

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

4 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13h^🥇
MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13h^🥇

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)
Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

5 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit Grade 6g-11k🍉^
MATHS class- Home Visit Grade 6g-11k🍉^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

6 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^
MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

7 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE -Home Visit Class
SCIENCE -Home Visit Class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

9 மணித்தியாளம்
Western Music classes (school syllabus)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

10 மணித்தியாளம்
Elocution/English

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

10 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit-Grade 6q-11^c
MATHS class- Home Visit-Grade 6q-11^c

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

13 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT Class - Individual
ICT Class - Individual

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

13 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

13 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit GRADE 6-13
MATHS - iCT Home Visit GRADE 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

14 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Western Music Theory for O/L 2018
Western Music Theory for O/L 2018

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit Grade g6-11
MATHS class- Home Visit Grade g6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English class
English class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class - individual Grade 6-13m
ICT class - individual Grade 6-13m

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class - Home Visit Grade 6-11g
MATHS class - Home Visit Grade 6-11g

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Tuition - Grade 6d-11g^🍵^
MATHS class- Tuition - Grade 6d-11g^🍵^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Tuition for Students From Grade 1 to 10
Tuition for Students From Grade 1 to 10

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Quick Revision for O/L 2018
Quick Revision for O/L 2018

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)
Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit Grade 6-13
MATHS - iCT Home Visit Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்