காட்டும் 1-25 of 791 விளம்பரங்கள்

இலங்கை உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- tuition - Grade 6-11^g
MATHS class- tuition - Grade 6-11^g

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - Maths Tution Grade 6-11
Maths Tution Grade 6-11

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Tuition^^- Grade 6-11^s
MATHS class- Tuition^^- Grade 6-11^s

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Tuition-^ Grade 6-13
iCT class -Tuition-^ Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition^ -grade 6-11u
SCIENCE class- Tuition^ -grade 6-11u

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)
Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
Science class for grade 6,7,8,9,10 and 11

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- 💻^tuition^🌐^- Grade 6-11⬆️d^
MATHS class- 💻^tuition^🌐^- Grade 6-11⬆️d^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/Level Commerce Individual & Group Class
O/Level Commerce Individual & Group Class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Class
English Class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class - ↗️ tuition^- Grade 6-13
iCT class - ↗️ tuition^- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science & Maths class(Grade 6-11)
Science & Maths class(Grade 6-11)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- 🥇tuition🔔- class 6-11d^🔎💻^
SCIENCE class- 🥇tuition🔔- class 6-11d^🔎💻^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Language and Economics
English Language and Economics

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - STARTERS, MOVERS and FLYERS
STARTERS, MOVERS and FLYERS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken English for kids
Spoken English for kids

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- cambridge 🏡^ - Grade 6-11s^💻📕
MATHS class- cambridge 🏡^ - Grade 6-11s^💻📕

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Computer Grade 6-13^🌐🏥🥇
iCT class -Computer Grade 6-13^🌐🏥🥇

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - science Class - Cambridge Grade 6-11
science Class - Cambridge Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT CLASSES FROM GRADE 6 to O/L , A/L
ICT CLASSES FROM GRADE 6 to O/L , A/L

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
Classes - O/L & A/L Commerce/Accounting / ACCA

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -individual - Grade 6-13
iCT class -individual - Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class-individual - Grade 6-11h^
MATHS class-individual - Grade 6-11h^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition - Grade 6-11
SCIENCE class- Tuition - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Classes
Maths Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

1 நாள்
Spokan English Class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்