தள வரைபடம்

தளத்தில் நீங்கள் வாங்க மற்றும் மிகவும் எளிதாக விற்க உதவும் ikman.lkவிளம்பரங்கள் பல பகுதிகளாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கே நீங்கள் எங்கள் தளத்தில் முழுவதும் முக்கிய முக்கியமான பக்கங்களை கண்டுபிடிக்க ஒரு வரைபடம் ஆகும்.

விரைவாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமா?

மு.ப. 9 – பி.ப. 6 வரை வார நாட்களில்

மு.ப. 8 – பி.ப. 5 வரை வார இறுதி மற்றும் வர்த்தக விடுமுறை நாட்களில்

அழைப்பு
011 2 350 350
மின்னஞ்சல்
support@ikman.lk