காட்டும் 1-25 of 383 விளம்பரங்கள்

நுகேகொட உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Home Visit- Grade 6-13^k
ICT class -Home Visit- Grade 6-13^k

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Grade 6 -11 Maths (Home Visit)
Grade 6 -11 Maths (Home Visit)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Sinhala-O/l-2019 (6-11)
Sinhala-O/l-2019 (6-11)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

7 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting & O/L commerce
A/L Accounting & O/L commerce

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

9 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^p
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^p

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Home Visit- Grade 6-13
iCT class -Home Visit- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting [home Visits]
Accounting [home Visits]

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

20 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT Class -Home Visit- Grade 6-13
ICT Class -Home Visit- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - English M6-11
MATHS class- Home Visit - English M6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Home Visit- Grade 6-13^g
iCT class -Home Visit- Grade 6-13^g

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- 🎖6-11k^
SCIENCE class- HomeVisit- 🎖6-11k^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
English Tuition - Home Visit

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - English
MATHS class- Home Visit - English

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Home Visit- Tuition
ICT class -Home Visit- Tuition

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^🍋g
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^🍋g

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Home Visit- Grade 6-13^
iCT class -Home Visit- Grade 6-13^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- 🍏 6-11^d
SCIENCE class- HomeVisit- 🍏 6-11^d

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Home Visit- Grade 🍫6-13^d
iCT class -Home Visit- Grade 🍫6-13^d

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Grade 6 -11 Maths (Home Visit)
Grade 6 -11 Maths (Home Visit)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்
SINHALA CLASSES-සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍ය 6-12

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Home Visit- Grade 6-13^k
ICT class -Home Visit- Grade 6-13^k

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்