காட்டும் 1-25 of 88 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics specialist tutor visiting
Mathematics specialist tutor visiting

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,750

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Japanese Language classes
Japanese Language classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 18,000

7 மணித்தியாளம்
Maths Tution for O/L girls

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 600

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - HOME VISIT MATHS 4 - O/L
HOME VISIT MATHS 4 - O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Biology (Edexcel/Cambridge) - IGCSE/ IAL
Biology (Edexcel/Cambridge) - IGCSE/ IAL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel MATHS C1,C2,M1,S1 HOME VISIT
Edexcel MATHS C1,C2,M1,S1 HOME VISIT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

6 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

6 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS 6,7,8,9,10,O/L HOME VISIT
MATHS 6,7,8,9,10,O/L HOME VISIT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME tuition 4- 11
MATHS HOME tuition 4- 11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS TUITION 4 -O/L HOME VISIT
MATHS TUITION 4 -O/L HOME VISIT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS at HOME 4- A/L Visit
MATHS at HOME 4- A/L Visit

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

9 நாள்
HOME VISIT MATHS 4 - O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE
ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L and A/L Mathematics Classes
O/L and A/L Mathematics Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 600

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - HOME VISIT MATHS 4- O/L
HOME VISIT MATHS 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

11 நாள்
Group classes for grade 6-11 Students

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS at Your HOME 4- O/L
MATHS at Your HOME 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Economics Tuition Class Edexel
Economics Tuition Class Edexel

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - HOME VSIT MATHS 4 - O/L
HOME VSIT MATHS 4 - O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4 - A/L
MATHS HOME VISIT 4 - A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics specialist tutor visiting
Mathematics specialist tutor visiting

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,750

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS TUITION 4- O/L HOME VISIT
MATHS TUITION 4- O/L HOME VISIT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths Tution for 9 - O/L, IGCSE 9-1, IAL
Maths Tution for 9 - O/L, IGCSE 9-1, IAL

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,200

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Combined Maths(Pure/Applied)
Combined Maths(Pure/Applied)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

16 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்