காட்டும் 1-25 of 59 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Advanced Level Mathematics classes
Advanced Level Mathematics classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS tuition At home 4- O/L
MATHS tuition At home 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS home VISIT 4 - O/L
MATHS home VISIT 4 - O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - BIOLOGY (EDEXCEL AND CAMBRIDGE) TUITION
BIOLOGY (EDEXCEL AND CAMBRIDGE) TUITION

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

6 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English & business communication
English & business communication

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

7 நாள்
Maths- IB(Diploma/A/L),CIE and Edexcel

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

8 நாள்
Tamil Tuition class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Tution Grade 6-11
English Tution Grade 6-11

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME revision - O/L
MATHS HOME revision - O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - HOME VISIT MATHS tuition 5-O/L
HOME VISIT MATHS tuition 5-O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

15 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS home VISIT 7,8,9,10,11
MATHS home VISIT 7,8,9,10,11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - HOME VISIT MATHS 4- O/L,A/L
HOME VISIT MATHS 4- O/L,A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Mathematics
A/L Mathematics

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Physics 2018/2019/2020
A/L Physics 2018/2019/2020

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

20 நாள்
ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

21 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Chemistry (IAL/ CIE- As and A2)
Chemistry (IAL/ CIE- As and A2)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths Edexcel (C12/C34) Revision/Papers
Maths Edexcel (C12/C34) Revision/Papers

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L
Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)
Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

27 நாள்
Maths tuition WIS

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

27 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - C1,C2,S1,M1,P1 MATHS home VISIT
C1,C2,S1,M1,P1 MATHS home VISIT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

28 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்