காட்டும் 1-25 of 80 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

10 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME Revision 4-A/L
MATHS HOME Revision 4-A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - 🏠 MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^📚
🏠 MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^📚

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics for weaker pupils Cam / Edex
Mathematics for weaker pupils Cam / Edex

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class - Computer -tuition- 6-13^h
iCT class - Computer -tuition- 6-13^h

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- tuition -Grade 6-11
SCIENCE class- tuition -Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
ISLAM -ENGLISH MEDIUM

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 250

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- tuition- Grade 6-11
MATHS class- tuition- Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class - tuition Grade 6-13
iCT class - tuition Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- tuition - Grade 6-11
SCIENCE class- tuition - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics, Statistics and English language literature tuition
Mathematics, Statistics and English language literature tuition

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition- Edexcel-F1-4
SCIENCE class- Tuition- Edexcel-F1-4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Tuition- Grade 6-11
MATHS class- Tuition- Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class - Tuition Edexcel
iCT class - Tuition Edexcel

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

8 நாள்
English Language grade 1-6

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Math Crash Courses (London OL/As/A2)
Math Crash Courses (London OL/As/A2)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,200

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Home Visit- Grade 6-13
iCT class -Home Visit- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ECONOMICS CAMBRIDGE EDEXCEL & LOCAL
ECONOMICS CAMBRIDGE EDEXCEL & LOCAL

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics and Sinhala Tuition Classes for grades 1-7
Mathematics and Sinhala Tuition Classes for grades 1-7

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths Edexcel (C12/C34) Revision/Papers
Maths Edexcel (C12/C34) Revision/Papers

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

15 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L
Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

17 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்