காட்டும் 1-25 of 108 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4 - O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 4 - O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

9 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ENGLISH spoken & grammar 1-5
ENGLISH spoken & grammar 1-5

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

Home-visiting: Math & English O/Ls

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,200

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ALL SUBJECTS
ALL SUBJECTS

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 300

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths Mathematics Tuition visiting Homes
Maths Mathematics Tuition visiting Homes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS for MALDIVIANS 3- O/L
MATHS for MALDIVIANS 3- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 3 - O/L, AS & A/L
MATHS HOME VISIT 3 - O/L, AS & A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
GCSE Chemistry and Science classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)
Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^
MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)
Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics/Mechanics(London A/L)
Mathematics/Mechanics(London A/L)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Home Maths Tutor 4 - O/L
Home Maths Tutor 4 - O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

6 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS for MALDIVIANS 4- A/L
MATHS for MALDIVIANS 4- A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

6 நாள்
Tuition in dehiwala

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 700

6 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit Grade 6p-13d🔰
MATHS - iCT Home Visit Grade 6p-13d🔰

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS at YOUR HOME 4- O/L
MATHS at YOUR HOME 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mechanics(M1/M2/M3)
Mechanics(M1/M2/M3)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - TUITION CLASS : GRADE 1-6
TUITION CLASS : GRADE 1-6

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - AL Combined Maths
AL Combined Maths

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4 - O/L,A/L
MATHS HOME VISIT 4 - O/L,A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Human Biology-London O/L
Human Biology-London O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

11 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்