காட்டும் 1-23 of 23 விளம்பரங்கள்

மகரகம உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken English (Home Visit)
Spoken English (Home Visit)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,200

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Literature Classes
English Literature Classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken English with grammar
Spoken English with grammar

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Tuition classes for grade 1 to 12
Tuition classes for grade 1 to 12

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English classes
English classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - French Classes for O/Ls and A/ls
French Classes for O/Ls and A/ls

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,600

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - STARTERS, MOVERS & FLYERS
STARTERS, MOVERS & FLYERS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken English for kids
Spoken English for kids

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English classes
English classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting (English / Sinhala)
A/L Accounting (English / Sinhala)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Tuition Classes (IT and Kids)
Tuition Classes (IT and Kids)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - General English (AL)
General English (AL)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English classes
English classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken English for kids
Spoken English for kids

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Literature O/L, AL, GAQ
English Literature O/L, AL, GAQ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - London O/L, A/L, English Language
London O/L, A/L, English Language

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Stenography (සිංහල/ඉංග්‍රීසි)
Stenography (සිංහල/ඉංග්‍රීසි)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

25 நாள்
Mathematics Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

34 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken English (Home Visit)
Spoken English (Home Visit)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,200

40 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge Computer Science O level
Cambridge Computer Science O level

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 600

42 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English - Grades 5-11
English - Grades 5-11

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

47 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

51 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting & Business Studies in Sinhala
Accounting & Business Studies in Sinhala

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

55 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting/BS - A/L & O/L
Accounting/BS - A/L & O/L

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

58 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்