காட்டும் 1-25 of 38 விளம்பரங்கள்

மகரகம உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science/ Maths Tuition Classes
Science/ Maths Tuition Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - French classes for A/Ls
French classes for A/Ls

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - FRENCH & ENGLISH FOR KIDS O/Ls
FRENCH & ENGLISH FOR KIDS O/Ls

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,600

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge Exams for children and teens
Cambridge Exams for children and teens

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English class
English class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

4 நாள்
Business Studies and Accounting

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

7 நாள்
English Language & Literature

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,200

15 நாள்
O/L History / Geography & A/L

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science/ Maths Tuition Classes
Science/ Maths Tuition Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class -English Medium-g6-11j🚾f
SCIENCE class -English Medium-g6-11j🚾f

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class -individual-Grade 6e-09r🕝
SCIENCE class -individual-Grade 6e-09r🕝

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Tuition- Grade 6h-13l🕑
ICT class -Tuition- Grade 6h-13l🕑

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class -Tuition- Grade 6g-11🕐
MATHS class -Tuition- Grade 6g-11🕐

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

25 நாள்
ගණිතය අමතර පංති 6 -11 ශ්‍රේණි

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting (English Medium)
A/L Accounting (English Medium)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Teacher- Grade 6v-13^🔊
ICT class -Teacher- Grade 6v-13^🔊

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class -Tuition-^Grade 6j-11
MATHS class -Tuition-^Grade 6j-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class -Tuition ^Grade 6v-8🍋t
MATHS class -Tuition ^Grade 6v-8🍋t

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

27 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class -Tuition- Grade 6s-11✉️MATHS
MATHS class -Tuition- Grade 6s-11✉️MATHS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class -individal- Teacher-6t-11🚩
MATHS class -individal- Teacher-6t-11🚩

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit- Grade 6s-11📐
MATHS class- Home Visit- Grade 6s-11📐

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

31 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition- Grade 6c-11⏳d
SCIENCE class- Tuition- Grade 6c-11⏳d

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

31 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class- Tuition-Home Visit-Grade-💻a
ICT class- Tuition-Home Visit-Grade-💻a

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

31 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Individual-Grade6-11-⛷️b
MATHS class- Individual-Grade6-11-⛷️b

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

32 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Business Studies Class (sin/Eng medium)
Business Studies Class (sin/Eng medium)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,800

33 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class-Home Visit-Grade 6j-13-🐾^t
ICT class-Home Visit-Grade 6j-13-🐾^t

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

33 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்