காட்டும் 1-25 of 34 விளம்பரங்கள்

மகரகம உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting/BS - A/L & O/L
Accounting/BS - A/L & O/L

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English class
English class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - STARTERS, MOVERS & FLYERS
STARTERS, MOVERS & FLYERS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

5 நாள்
අමතර ඉගැන්වීම්

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - BS /Commerce-Cambridge/Edexcel
BS /Commerce-Cambridge/Edexcel

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting
A/L Accounting

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting - A/L (English Medium)
Accounting - A/L (English Medium)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Spoken English for kids
Spoken English for kids

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - AL Combined Maths Theory/Revision
AL Combined Maths Theory/Revision

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

21 நாள்
Maths class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Advanced level Accounting
Advanced level Accounting

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ACCOUNTING FOR A LEVEL
ACCOUNTING FOR A LEVEL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Econ, Business Studies O/L Commerce
A/L Econ, Business Studies O/L Commerce

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Science and Biology Classes
O/L Science and Biology Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11🏠m^
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11🏠m^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11🔍j^
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11🔍j^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class- Home Visit -Grade 6-13
iCT class- Home Visit -Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science tution classes
Science tution classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ENGLISH (EDEXCEL / CAMBRIDGE)
ENGLISH (EDEXCEL / CAMBRIDGE)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

32 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English - Grades 5-11
English - Grades 5-11

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

39 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Advanced Level PHYSICS ENGLISH Medium
Advanced Level PHYSICS ENGLISH Medium

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

41 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT A/L,O/L & GIT Theory/Revision
ICT A/L,O/L & GIT Theory/Revision

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,400

41 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Mathematics for Grade 10&11
O/L Mathematics for Grade 10&11

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

42 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class - Grade 6 11 Home Visit⭐⭐
MATHS class - Grade 6 11 Home Visit⭐⭐

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

42 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Combined Maths
Combined Maths

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

44 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்