காட்டும் 1-25 of 63 விளம்பரங்கள்

மகரகம உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science/maths Tuition Classes
Science/maths Tuition Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English classes
English classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය OL AL GAQ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

2 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Ict Class -Home Visit- Grade 6-13
Ict Class -Home Visit- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாட்கள்
Business studies & Accounting Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

4 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11 group class
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11 group class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாட்கள்
English Literature O/L, AL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

8 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English for children
English for children

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

8 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ලඝුලේඛණය යතුරු ලියනය සිංහල/ඉංග්‍රීසි
ලඝුලේඛණය යතුරු ලියනය සිංහල/ඉංග්‍රීසි

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 10,000

13 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Tuition - Sinhala 3-11,O/L,A/L Classes
Tuition - Sinhala 3-11,O/L,A/L Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

14 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - IELTS English classes
IELTS English classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

14 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - French Classes
French Classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

14 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11 / group class
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11 / group class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

15 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English classes
English classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

15 நாட்கள்
Sinhala Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

16 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class
Science Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

16 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science (Sinhala Medium)
Science (Sinhala Medium)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

17 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths Classes
Maths Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,600

26 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Grade 6-11 / home Visit - group class 🖱^
MATHS class- Grade 6-11 / home Visit - group class 🖱^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

28 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Grade 6-11/ home visit - group class@
SCIENCE class- Grade 6-11/ home visit - group class@

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

28 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Political Science and History
Political Science and History

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

28 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Class
English Class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 900

29 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel Biology ( For Pvt Students)
Edexcel Biology ( For Pvt Students)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

30 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සාපෙ/උපෙ පුද්ගලිකව
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සාපෙ/උපෙ පුද්ගලිකව

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

31 நாட்கள்
Literature A/L 2021

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

31 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - Group Class
SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - Group Class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

32 நாட்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்