காட்டும் 1-25 of 31 விளம்பரங்கள்

ராஜகிரிய உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Classes
English Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - 6 - 13 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
6 - 13 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 600

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class - Grade 6-11 / Home Visit, Group class↗️
MATHS class - Grade 6-11 / Home Visit, Group class↗️

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Grade 6-13 / Group class-Home Visit
iCT class -Grade 6-13 / Group class-Home Visit

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths ,Science ,Health,Geography ( English / Sinhala Medium) 6-O/L
Maths ,Science ,Health,Geography ( English / Sinhala Medium) 6-O/L

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Physics (english/sinhala)
Physics (english/sinhala)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class-individual- Grade 6-11^
SCIENCE class-individual- Grade 6-11^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Mathematics Classes
A/L Mathematics Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

17 நாள்
G.C.E A/L Chemistry Classes (Sinhala / English Medium)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Tuition^🌐🏀- Grade 6-13d
iCT class -Tuition^🌐🏀- Grade 6-13d

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- tuition - Grade 🏥g6-11^🚘
MATHS class- tuition - Grade 🏥g6-11^🚘

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - FRENCH FOR ALL LEVELS
FRENCH FOR ALL LEVELS

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

26 நாள்
Western Music classes at Kalapaluwawa, Rajagiriya

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- individual Grade 6-11d^
SCIENCE class- individual Grade 6-11d^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- individual - Grade 6-11
MATHS class- individual - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- individual Grade 6-11 p
SCIENCE class- individual Grade 6-11 p

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

31 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition^💻- class 6-11s🕟↗️
SCIENCE class- Tuition^💻- class 6-11s🕟↗️

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

32 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- 💻^tuition^🌐^- Grade 6-11⬆️d^
MATHS class- 💻^tuition^🌐^- Grade 6-11⬆️d^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

34 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- cambridge 🏡^ - Grade 6-11s^💻📕
MATHS class- cambridge 🏡^ - Grade 6-11s^💻📕

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

34 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition ^-📕 Grade 6-11p^📞
SCIENCE class- Tuition ^-📕 Grade 6-11p^📞

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

35 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Tuition - Grade 6-13
ICT class -Tuition - Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

36 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English Classes (General / Spoken)
English Classes (General / Spoken)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

36 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- for - Grade 6-11g^
MATHS class- for - Grade 6-11g^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

37 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^
SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

37 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICt Class - Tuition Grade 6-13d^
ICt Class - Tuition Grade 6-13d^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

37 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Commerce tuition class
O/L Commerce tuition class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

38 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்