காட்டும் 1-25 of 49 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Physics A/L classes
Physics A/L classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Physics A/L classes
Physics A/L classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Grade 6-11 Home Visit & group class
MATHS class- Grade 6-11 Home Visit & group class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths Home Revision 4- A/L
Maths Home Revision 4- A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class - Grade 6-11 / Home Visit group tuition
SCIENCE class - Grade 6-11 / Home Visit group tuition

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - OL Maths (Home Visited) - Local/ London
OL Maths (Home Visited) - Local/ London

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- individual^ - Grade 6-11
MATHS class- individual^ - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 நாள்
English, Maths, Science & Biology tutions

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

13 நாள்
Mathematics & ICT for Local and International home visits

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

17 நாள்
A / L & O/L Combined Mathematics, Physics and Statistics

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS at your HOME 4-A/L
MATHS at your HOME 4-A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICt Class -Home Visit- Grade 6-13
ICt Class -Home Visit- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4 -O/L
MATHS HOME VISIT 4 -O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

21 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class-Tuition^🎶 - individual 6-11p📚^
MATHS class-Tuition^🎶 - individual 6-11p📚^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class-Tuition individual 6-11k
MATHS class-Tuition individual 6-11k

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

24 நாள்
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^🥅🎯

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Private Classes for O/L Maths Science ICT and A/L Bio Subject
Private Classes for O/L Maths Science ICT and A/L Bio Subject

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class-individual--class🔊6-11^p🎹
MATHS class-individual--class🔊6-11^p🎹

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class - individual Grade 6 -13 Tuition
ICT class - individual Grade 6 -13 Tuition

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

29 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths for Grade 6 to O/Level - English
Maths for Grade 6 to O/Level - English

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

29 நாள்
Cambridge O/L 2019 past paper review and corrections

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

29 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -individual-🌐^-class ^6-13💻Tuition
iCT class -individual-🌐^-class ^6-13💻Tuition

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

34 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Group class- Grade 6-13
ICT class -Group class- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

35 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class-Tuition^- Grade^ 6-11^
MATHS class-Tuition^- Grade^ 6-11^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

35 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்