காட்டும் 1-23 of 23 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13💻v^
MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13💻v^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

6 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Biology O/L , 6, 7,8 Cambridge & Edexcel
Biology O/L , 6, 7,8 Cambridge & Edexcel

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L English Medium Physics classes
A/L English Medium Physics classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13🔷b^
MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13🔷b^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

10 நாள்
Chemistry Classes for English Medium

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 4,000

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition -Grade 💠6-11^🖱️
SCIENCE class- Tuition -Grade 💠6-11^🖱️

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit -Grade 🉑☢️6-11
MATHS class- Home Visit -Grade 🉑☢️6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class- Home Visit -Grade 6-13🍧🍨^
iCT class- Home Visit -Grade 6-13🍧🍨^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting classes for O/L
Accounting classes for O/L

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

18 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - HOME VISIT MATHS 4- O/L,AS & A/L
HOME VISIT MATHS 4- O/L,AS & A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11b^🥕
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11b^🥕

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT Class - Home Visit Grade 6-13
ICT Class - Home Visit Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Individual Mathematics Class
O/L Individual Mathematics Class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Home visit for 9-O/L & A/L
Home visit for 9-O/L & A/L

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 700

34 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Opportunity for Accounting Students
Opportunity for Accounting Students

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

41 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS at your HOME 4- O/L
MATHS at your HOME 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

43 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11m^⭐
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11m^⭐

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

51 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^🔦
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^🔦

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

51 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class- Home Visit -^ Grade 6-13n
ICT class- Home Visit -^ Grade 6-13n

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

51 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 6,7,8,9,10,11
MATHS HOME VISIT 6,7,8,9,10,11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

55 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS home VISIT 6,7,8,9,10,11
MATHS home VISIT 6,7,8,9,10,11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

56 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்