காட்டும் 1-23 of 23 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Local/Cambridge/Edexcel O/L Mathematics classes
Local/Cambridge/Edexcel O/L Mathematics classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Maths Class
Maths Class

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

8 நாள்
Local A/L Physics

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Econ and BS , O/L Commerce classes
A/L Econ and BS , O/L Commerce classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Opportunity for Accounting Students
Opportunity for Accounting Students

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/l Chemistry Personal Classes
A/l Chemistry Personal Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - English and Mathematics Classes
English and Mathematics Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 250

21 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Local & International Syllabus Tuition
Local & International Syllabus Tuition

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 300

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

32 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

33 நாள்
Private tutions

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

37 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Gr 6 to O/L Maths and Science
Gr 6 to O/L Maths and Science

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

38 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

39 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6 to 11
MATHS class- Home Visit - Grade 6 to 11

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

43 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class -Home Visit- Grade 6-13
ICT class -Home Visit- Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

45 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L CHEMISTRY English Medium
A/L CHEMISTRY English Medium

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

45 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

51 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class - Home Visit Grade 6-13
ICT class - Home Visit Grade 6-13

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

52 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

53 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

56 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Tuition for Students From Grade 1 to 10
Tuition for Students From Grade 1 to 10

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

56 நாள்
Computer science and ICT

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

58 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

59 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்