தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உங்கள் கேள்விக்கு ஏற்கெனவே பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பார்க்க எங்கள் FAQs மற்றும் பாதுகாப்பான வழிமுறைகளைப் பாருங்கள்.
இல்லையென்றால், தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், நாங்கள் விரைவில் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம்.

நீங்கள் எங்களை தொலைபேசி அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்புகொள்ளலாம்

மு.ப. 9 – பி.ப. 6 வரை வார நாட்களில்

மு.ப. 8 – பி.ப. 5 வரை வார இறுதி மற்றும் வர்த்தக விடுமுறை நாட்களில்

அழைப்பு
011 2 350 350
மின்னஞ்சல்
support@ikman.lk