காட்டும் 1-25 of 52 விளம்பரங்கள்

பொரலஸ்கமுவ உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Core Mathematics London A/L
Core Mathematics London A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

2 நாள்
Accounting London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT O/L London syllabus
ICT O/L London syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Business Studies London Syllabus
Business Studies London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics O/L Edexcel | Cambridge
Mathematics O/L Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS class- Grade 6-11/ Home Visit group class
MATHS class- Grade 6-11/ Home Visit group class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class - Grade 6-13/ Home Visit group
iCT class - Grade 6-13/ Home Visit group

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - group class^
SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - group class^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting & O/L Commerce
A/L Accounting & O/L Commerce

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - iCT class -Home Visit- Grade 6-13d^📞🥅
iCT class -Home Visit- Grade 6-13d^📞🥅

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - SCIENCE class- Home Visit- Grade 6-11p^
SCIENCE class- Home Visit- Grade 6-11p^

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

15 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Science - Maths Tuition in Bellanvila
Science - Maths Tuition in Bellanvila

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - MATHS - GRADE 6-11(SINHALA MEDIUM)(INDIVIDUAL-GROUP)(COLOMBO DISTRICT)
MATHS - GRADE 6-11(SINHALA MEDIUM)(INDIVIDUAL-GROUP)(COLOMBO DISTRICT)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

21 நாள்
Sinhala & Political Science Classes

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Economics O/L Edexcel | Cambridge
Economics O/L Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Business Studies Edexcel Cambridge O/L
Business Studies Edexcel Cambridge O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting Edexcel Cambridge O/L
Accounting Edexcel Cambridge O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Economics AS and AL
Economics AS and AL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Further pure Mathematics AS and AL
Further pure Mathematics AS and AL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mechanics Edexcel A/L
Mechanics Edexcel A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Pure mathematics A/L
Pure mathematics A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Business Studies Edexcel | Cambidge A/L
Business Studies Edexcel | Cambidge A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Statistics
A/L Statistics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Commerce stream subjects A/L Edexce Cambridge
Commerce stream subjects A/L Edexce Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting AS and A/L
Accounting AS and A/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

24 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்