காட்டும் 1-25 of 27 விளம்பரங்கள்

பொரலஸ்கமுவ உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT O/L London syllabus
ICT O/L London syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics O/L London Syllabus
Mathematics O/L London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting / BS Economics London syllabus
Accounting / BS Economics London syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Core Mathematics A/L London Syllabus
Core Mathematics A/L London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Statistics A/L London Syllabus
Statistics A/L London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Combined Mathematics
A/L Combined Mathematics

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,500

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics
Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Primary Tuition (Sinhala Medium)
Primary Tuition (Sinhala Medium)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Mathematics Revision Edexcel
O/L Mathematics Revision Edexcel

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

18 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge
ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

18 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge
Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

18 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics O/L Edexcel | Cambridge
Mathematics O/L Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Business Studies A/L Edexcel | Cambridge
Business Studies A/L Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mechanics Edexcel & Cambridge
Mechanics Edexcel & Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Further Pure Mathematics
A/L Further Pure Mathematics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Economics Edexcel | Cambridge
A/L Economics Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting Edexcel | Cambridge
A/L Accounting Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L ICT Edexcel | Cambridge
O/L ICT Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

23 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel | Cambride O/L Economics
Edexcel | Cambride O/L Economics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel | Cambridge O/L Business Studies
Edexcel | Cambridge O/L Business Studies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

25 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting Edexcel Cambridge O/L
Accounting Edexcel Cambridge O/L

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

26 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel Cambridge A/s and A/l Statistics
Edexcel Cambridge A/s and A/l Statistics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

28 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel A/L Core Mathematics
Edexcel A/L Core Mathematics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

29 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel O/L Further Pure Mathematics
Edexcel O/L Further Pure Mathematics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

29 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Tution Grade 1 to 5 local syllabus
Tution Grade 1 to 5 local syllabus

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

31 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்